Prihvaćanje tema diplomskih radova

http://www.efzg.unizg.hr/userdocsimages/TUR/Postupak prijave i upute za pisanje diplomskog rada/Vijeće DS 13.02.2020..pdf
Predložak_DIPLOMSKI RAD>>>

Predložak_SEMINARSKI RAD>>>
_________________________________________________________________

PRIJAVE I OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA: Popis prijavljenih tema diplomskih radova u akademskoj 2019./2020. godini:


Popis prijavljenih tema diplomskih radova u akademskoj 2018./2019. godini:Popis prijavljenih tema diplomskih radova u akademskoj 2017./2018. godini:Popis prijavljenih tema diplomskih radova u akademskoj 2016./2017. godini:


Popis prijavljenih tema diplomskih radova u akademskoj 2015./2016. godini: