Izv. prof. dr. sc. Kristina Bučar

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Kristina Bučar
Ime i prezime
Kristina Bučar
Kabinet
400
Telefon
Web
Društvene mreže
Konzultacije
  • E-mail: kbucar@net.efgz.hr
Biografija