Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

OBAVIJEST STUDENTIMA
O ODRŽAVANJU ONLINE PISMENIH ISPITA
02.07.2020.
 
Pismeni ispiti u ljetnom ispitnom roku kod izv. prof. dr. sc. Josipa Mikulića iz kolegija Istraživanje turističkih tržišta i Promocija u turizmu će se održati online, 02.07.2020. s početkom u 10:00 sati. 
 
Ispit će se održati u Google učionicama:
 
- Ispitni rok 02.07.2020. – Istraživanje turističkih tržišta (Kod učionice: kingd6h).
- Ispitni rok 02.07.2020. – Promocija u turizmu (Kod učionice: jspccbq). 
 
 
Svi studenti, koji su se prijavili za polaganje ispita iz gore navedenih kolegija, dužni su pristupiti odgovarajućoj Google učionici, najkasnije 24 sata prije zakazanog ispita.
 
Pismeni ispit će vam biti dostavljen u gore navedenoj učionici putem Google obrasca u točno dogovoreno vrijeme i imat ćete na raspolaganju 20 minuta za rješavanje i slanje vaših odgovora. Sustav će automatski mjeriti vrijeme i ispiti koji ne budu dostavljeni u za to previđenom vremenu nažalost neće se priznati. Stoga vodite računa da u dogovoreno vrijeme budete ispred vaših računala spremni za pisanje ispita (Preporuča se da u učionici budete 5-6 minuta prije zakazanog termina ispita).
 
Na pismenom ispitu možete ostvariti ukupno 20 bodova, i bit će vam postavljeno ukupno 7 pitanja.
 
Najprije će vam biti postavljena 3 pitanja s višestrukim izborom (četiri ponuđena odgovora), i od vas se očekujete da odaberete točan odgovor (samo je jedan odgovor točan), i 2 pitanja s izborom točno/netočno, i od vas se očekujete da odgovorite da li je ponuđena tvrdnja točna ili netočna (samo je jedan odgovor točan). Svako pitanje nosi 2 (dva) boda, što znači da u ovoj vrsti pitanja možete dobiti maksimalno 10 bodova.
 
Nakon toga će vam biti postavljena 2 otvorena problemska pitanja (esejskog karaktera), i od vas se očekuje da svojim riječima jasno i koncizno odgovorite na postavljena pitanja. Svako pitanje nosi 5 (pet) bodova, što znači da u ovoj vrsti pitanja također možete dobiti maksimalno 10 bodova.
 
Pismeni ispit je vaš individualni zadatak, i morate ga pisati samostalno i bez ičije pomoći, bez korištenja bilo kakve literature ili pomagala, i uz pridržavanje svih načela akademske čestitosti, što ćete i potvrditi na samom početku ispita svojim prihvaćenjem Izjave o akademskoj čestitosti za polaganje ispita.
 
Ocjena se izračunava na sljedeći način:
 
BROJ BODOVA KONAČNA OCJENA
18 – 20 izvrstan (5)
16 – 17 vrlo dobar (4)
14 – 15 dobar (3)
12 – 13 dovoljan (2)
  0 – 11 nedovoljan (1)
 
Ocjena na pismenom ispitu je konačna, osim u koliko profesor ne uoči da je student povrijedio načela akademske čestitosti. 
 
Nakon objave rezultata bit ćete zamoljeni da se putem Google obrasca, koji će vam biti upućen, izjasnite da li prihvaćate (ili ne prihvaćate) ponuđenu ocjenu.
 
Studentima koji to potvrde (prihvate ocjenu) ista će biti upisana u ISVU sustav (ispitnu listu), dok će studentima koji ne prihvate ocjenu (ili se ne izjasne o tome putem Google obrasca) u ISVU sustav (ispitnu listu) bit upisana ocjena nedovoljan. 
 
Upisi ocjena u indekse odgađaju se do daljnjeg ili do novih informacija nadležnih službi, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni putem web stranica fakulteta i nositelja kolegija.
 
Sva druga prava i obaveze studenata vezane uz polaganje ispita regulirane su važećim Pravilnikom o studiranju na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.
 
Zagreb, 25.06.2020.
 
Izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić