Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Istraživanje turističkih tržišta
Promocija u turizmu
Marketinški menadžment u turizmu

Preddiplomski sveučilišni studij
Istraživanje turističkih tržišta
Promocija u turizmu

Diplomski sveučilišni studij
Marketinški menadžment u turizmu

Poslijediplomski specijalistički studiji
Metode istraživanja u turizmu

Poslijediplomski doktorski studiji
Metodologija znanstvenog rada