Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
SEMINARI za turističke vodiče i voditelje poslovnica turističkih agencija

SEMINARI za turističke vodiče i voditelje poslovnica turističkih agencija

Katedra za turizam Ekonomskog fakulteta - Zagreb izvodi sljedeće seminare:

  1. Seminar za turističke vodiče,
  2. Seminar za voditelje poslovnica turističkih agencija.

Katedra izvodi seminare temeljem rješenja Ministarstva turizma Republike Hrvatske kojim je, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 68/07) Ekonomski fakultet – Zagreb ovlašten za provođenje seminara i stručnih ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica turističkih agencija.

Sukladno tome, Ekonomski fakultet - Zagreb izdaje uvjerenja polaznicima koji pred ispitnim povjerenstvom polože stručni ispit.

Ispitno povjerenstvo čine profesori Ekonomskog fakulteta - Zagreb, predstavnici Ministarstva turizma i Udruženja turističkih vodiča Grada Zagreba koje je imenovao ministar turizma.

 

GARANTIRANI POČETAK seminara za voditelja poslovnice turističke agencije: PONEDJELJAK, 18.02.2019.  -  PRIJAVE U TIJEKU ! 


Informacije o prijavi na seminar (cijena i trajanje seminara, dokumenti koji su potrebni za prijavu i dr.) mogu se dobiti na linkovima ispod ili izravno kod tajnika seminara doc. dr. sc. Antonija Vlahova na tel.: 01/2383-270 ili e-mail: avlahov@efzg.hr

 

VODITELJI POSLOVNICA TURISTIČKIH AGENCIJA: - garantirani početak novog seminara: 18.02.2019. !
 

INFORMACIJE kandidatima za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica >>>

OBRAZAC PRIJAVE na seminar za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica >>>

 


 

TURISTIČKI VODIČI: - početak seminara: listopad 2019. !

INFORMACIJE kandidatima za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče>>>

OBRAZAC PRIJAVE na seminar za turističke vodiče>>> 

Predsjednica ispitnog povjerenstva:
Prof.dr.sc. Nevenka Čavlek