Najave obrana - Diplomski studij SMJER TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

Obrana diplomskog rada "Utjecaj mobilnih aplikacija na proces kupnje proizvoda kod mladih potrošača" JMBAG: 0067513525 održat će se 28.09.2020. u 13:20 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc dr. sc. Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada "Utjecaj razvoja e-trgovine na prodaju glazbe" JMBAG: 0067527522 održat će se 25.09.2020. u 11:30 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, doc. dr. sc. Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada "Rastuća uloga elektroničke trgovine u maloprodaji odjeće ženama generacije Y" JMBAG: 0067528306 održat će se 25.09.2020. u 11 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko.

Obrana diplomskog rada "Razvoj i problemi maloprodaje na hrvatskim otocima" JMBAG: 0067432114 
održat će se 25.09.2020. u 10:30 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko.

Obrana diplomskog rada "Elektroničko određivanje i označavanje cijena u trgovini" JMBAG: 0067528930 održat će se 25.09.2020. u 10 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, doc. dr. sc. Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada "Učinak društveno odgovornog ponašanja trgovinske organizacije na lojalnost kupaca" JMBAG: 0067515988 održat će se 29.09.2020. u 10 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dario Dunković , prof. dr. sc. Blaženka Knežević, doc. dr. sc. Kristina Petljak.


Obrana diplomskog rada "Povezanost političke stabilnosti zemalja s cijenom nafte na svjetskom tržištu" JMBAG: 0067527398 održat će se 29.09.2020. u 12 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: doc  dr. sc. Ivana Štulec, izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković , doc. dr. sc. Mate Damić.

Obrana diplomskog rada "Utjecaj pandemije COVID-19 na maloprodaju prehrambenih proizvoda" JMBAG: 0066228004 održat će se 24.09.2020. u 13 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko.

Obrana diplomskog rada "Utjecaj implementacije sustava za elektroničko učenje na poslovanje maloprodajnog poduzeća"
 JMBAG: 0067542538 održat će se 24.09.2020. u 12:30 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko.

Obrana diplomskog rada "Potrošački etnocentrizam u maloprodaji piva i vina"
 JMBAG: 0067513205 održat će se 24.09.2020. u 12 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko.

Obrana diplomskog rada "Lokacija i društvena uloga trgovačkih centara" JMBAG: 0016105603 održat će se 24.09.2020. u 11:30 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko.

Obrana diplomskog rada "Ruralna depopulacija u Hrvatskoj - učinci na sektor trgovine" JMBAG: 0067528605 održat će se 24.09.2020. u 12 h putem Google meeta: meet.google.com/tbf-pexk-ajh ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Ivan Čipin, izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, dr. sc. Petra Međimurec.

Obrana diplomskog rada "Novi put svile i njegov utjecaj na gospodrstvo Republike Hrvatske" JMBAG: 0067527538 održat će se 24.09.2020. u 13:30 h u dvorani 30 ispred povjerenstva: doc dr. sc. Helena Nikolić, doc. dr. sc. Ivana Štulec, doc. dr. sc. Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada "Važnost migracija za tržište građevinske industrije u Hrvatskoj" JMBAG: 0067525775 održat će se 24.09.2020. u 13 h u dvorani 30 ispred povjerenstva: doc dr. sc. Helena Nikolić, doc. dr. sc. Ivana Štulec, doc. dr. sc. Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada "Uloga špeditera u organizaciji multimodalnog transporta" JMBAG: 0067523203 održat će se 22.09.2020.
 u 11:30 h u kabinetu B413 ispred povjerenstva: doc dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak , doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Analiza modela suprijevoza u urbanom transportu" JMBAG: 0067525073 održat će se 22.09.2020. u 11:00 h u kabinetu B413 ispred povjerenstva: doc dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak , doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana master thesis ''Consumers satisfaction with organization of public transport during corona crisis'' JMBAG: 0067509279 održat će se 22.09.2020. u 10:30 h u kabinetu B413 
ispred povjerenstva: doc dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak , doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Zadovoljstvo starijih potrošača programima vjernosti u maloprodaji" JMBAG: 0067491985 održat će se 28.09.2020. u 13 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc dr. sc. Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada "Izvozna konkurentnost Republike Hrvatske" JMBAG: 0067497471 održat će se 22.9.2020. u 10 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Mate Damić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Stavovi potrošača o ponudi ekoloških proizvoda u prodavaonici" JMBAG: 0178079633 održat će se 16.9.2020. u 13 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dario Dunković, prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak.

Obrana diplomskog rada "Zadovoljstvo potrošača online maloprodajom nakladničkog poduzeća" JMBAG: 0067525944 održat će se 17.9.2020. u 13:30 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc Dora Naletina, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Promjene kupovnih navika korisnika duhanskih proizvoda" JMBAG: 0067577773 održat će se 17.9.2020. u 13 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc Dora Naletina, doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Upravljanje kvalitetom u modnoj industriji s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku" JMBAG:
0067496822 održat će se 14.9.2020. u 11 h u dvorani 38 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Mate Damić, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Utjecaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju na vanjskotrgovinsku bilancu" JMBAG:0067529004 održat će se 8.9.2020. u 11.15 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Mate Damić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, doc. dr. sc Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada "Uloga mobilnih aplikacija temeljenih na lokaciji u maloprodaji" JMBAG: 0066211073 održat će se 4.9.2020. u 14 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc Dora Naletina, doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Primjena platforme iz područja ekonomije dijeljenja za prodaju robe široke potrošnje " JMBAG: 0067523196 održat će se 3.9.2020. u 10 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, doc dr. sc. Dora Naletina.


Obrana diplomskog rada "Ponašanje i navike mladih potrošača prilikom kupovine prehrambenih proizvoda putem Interneta"  JMBAG: 0067490119 održat će se 4.9.2020. u 13:30 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc Dora Naletina, doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Istraživanje upoznatosti potrošača s oznakama kvalitete prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj"  JMBAG: 0067511081 održat će se 4.9.2020. u 13 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc Dora Naletina
, doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Primjena Huffove metode u izboru lokacija" JMBAG: 0067410914 održat će se 31.08.2020. u 11h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Problemi u distribuciji zelenih proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava" JMBAG: 0067437724 održat će se 16.07.2020. u 14 h u dvorani 37 ispred povjerenstva:, doc. dr. sc. Kristina Petljak , prof. dr. sc. Sanda Renko,
 doc dr. sc. Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada "Zadovoljstvo korisnika cestovnim putničkim prijevozom u Republici Hrvatskoj" JMBAG: 0067516100 održat će se 14.07.2020. u 10 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak , doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Maloprodajni oblici i zastupljenost maloprodajnih aglomerata u zapadnom dijelu Grada Zagreba" JMBAG: 0067499065 održat će se 13.07.2020. u 10 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Sanda Renko, prof. dr. sc. Nikola Knego.

Obrana diplomskog rada "Logističke aktivnosti u poduzeću za proizvodnju i prodaju namještaja"  JMBAG: 0067541135 održat će se 3.7.2020. u 14 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: 
doc. dr. sc. Kristina Petljak, prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Utjecaj digitalnih tehnologija na maloprodajno poslovanje"  JMBAG: 0116127984 održat će se 3.7.2020. u 13:30 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana diplomskog rada "Preferencije hrvatskih potrošača prema kupovini putem pametnih telefona" JMBAG: 0067532017 održat će se 30.6.2020. u 11 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec.

Obrana master thesis "The influence of big data on retail activities and retail performance" JMBG 0067504358 održat će se 25.6.2020. u 13 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec i doc. dr. sc. Dora Naletina.


Obrana diplomskog rada "Multikanalna i omnikanalna maloprodaja robe" JMBAG: 0067513616 održat će se 23.6.2020. u 10 h u dvorani 37 ispred povjerenstva:izv. prof. dr. sc. Dario Dunković, doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak.

Obrana diplomskog rada "Zaštita potrošača u on-line kupovini i financijskim transakcijama" JMBAG: 0067515491 održat će se 9.6.2020. u 10.30 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Dario Dunković, izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto, doc. dr. sc. Kristina Petljak.

Obrana diplomskog rada "Ekološka osviještenost mladih potrošača u Republici Hrvatskoj" JMBAG: 0067525671 održat će se 13.5.2020. online ispred povjerenstva doc. dr. sc. Ivana Štulec, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Povijesni razvoj distributivne trgovine i trgovine na malo u Gradu Zagrebu u vremenskom periodu od 2004. do 2010. godine" JMBAG: 0067514697 održat će se ​6.3.2020. u 13.00 h u kabinetu B413 ispred povjerenstva doc. dr. sc. Kristina Petljak, izv. prof. dr. sc. Dario Dunković, doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Postizanje održive konkurentske prednosti u maloprodaji" JMBAG: 0067512666 održat će se ​6.3.2020. u 10.00 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Blaženka Knežević, izv. prof. dr. sc. Dario Dunković

Obrana diplomskog rada "Problemi upravljanja i određenje socijalne samoposluge kao specifičnog oblika trgovine" JMBAG: održat će se ​ u 11.30 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva izv. prof. dr. sc. Ivana Marić, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Blaženka Knežević


Obrana diplomskog rada "Primjena proširene stvarnosti u elektroničkoj maloprodaji namještaja" JMBAG:0125154813 održat će se 25.2.2020. u 11:00 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko.

​Obrana diplomskog rada "Čimbenici koji utječu na donošenje odluke o kupovini rabljenih vozila" JMBAG:00674989483 održat će se 20.1.2020. u 12:00 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr.sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec, doc. dr. sc. Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada "
Analiza brodograđevne industrije s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Kinu" JMBAG:0067494560 održat će se 19.12.2019. u 11:30 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dora Naletina, prof. dr. sc. Nikola Knego, doc. dr.sc. Kristina Petljak.

​Obrana diplomskog rada "Suvremene promjene duhanske industrije i istraživanje potrošačkih navika u HORECA kanalu" JMBAG:0067519903  održat će se 19.12.2019. u 12:30 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristina Petljak, prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr.sc. Dora Naletina.
 
Obrana diplomskog rada "Analiza lojalnosti kupaca prilikom online kupovine u modnoj industriji" JMBAG:0067491483 održat će se 19.12.2019. u 12:00 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristina Petljak, prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr.sc. Dora Naletina.
 
​Obrana diplomskog rada "Popularnost "brze mode" JMBAG:0067487239 održat će se 16.12.2019. u 12:30 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva u sastavu:prof. dr. sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Blaženka Knežević, doc. dr. sc. Kristina Petljak

Obrana diplomskog rada "Elektronička trgovina odjeće i obuće u Hrvatskoj" JMBAG:0067382691 održat će se 30.9.2019. u 13:00 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu:prof. dr.sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Utjecaj sportskih li;nosti na kupovinu kod mladih" JMBAG:0067496175 održat će se 30.9.2019. u 9:30 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda u mesnoj industriji u Republici Hrvatskoj" JMBAG:0067519807 održat će se 30.9.2019. u 10:00 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec
 
Obrana diplomskog rada "Analiza multimodalne mreže u Europi s posebnim osvrtom na potencijale Republike Hrvatske" JMBAG:0067515993 održat će se 30.9.2019. u 10:20 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec
 
Obrana diplomskog rada "Zadovoljstvo korisnika uslugama niskotarifnih zračnih prijevoznika u zračnim lukama Pula i Zadar" JMBAG:0067516072 održat će se 30.9.2019. u 10:40 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec
 
Obrana diplomskog rada "Utjecaj ekonomije dijeljenja na promjene u transportnom ponašanju starije populacije" JMBAG:0067512346 održat će se 30.9.2019. u 11:00 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec
 
Obrana diplomskog rada "Zadovoljstvo korisnika javnim putničkim prijevozom u gradu Zagrebu" JMBAG:0067511669 održat će se 30.9.2019. u 11:20 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec
 
Obrana diplomskog rada "Analiza linijskog pomorskog prometa s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku" JMBAG:0067528299 održat će se 30.9.2019. u 11:40 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec
 
Obrana diplomskog rada "Utjecaj pomorskog prometa na ekologiju Jadrana" JMBAG:0067409969 održat će se 30.9.2019. u 12:00 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec
 
Obrana diplomskog rada "Percepcije i stavovi mladih korisnika o važnosti upotrebe održivih oblika prijevoza" JMBAG:0067526039 održat će se 30.9.2019. u 12:20 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec
 
Obrana diplomskog rada "Komparativna analiza učinkovitosti poslovanja zračnih luka Split i Dubrovnik" JMBAG:0067528299 održat će se 30.9.2019. u 12:40 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec
 
Obrana diplomskog rada "Trgovinski odnos prirodnim plinom između Rusije i Kine" " JMBAG:0067488694 održat će se 27.9.2019. u 11 h u kabinetu A301 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Helena Nikolić, doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Mia Delić

Obrana diplomskog rada "CJENOVNE STRATEGIJE MALOPRODAVAČA NA POSLOVNOM PRIMJERU" studenta s JMBAG: 0067510997 održat će se 26. rujna 2019. u 10h u dv. 37 ispred stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Dario Dunković, mentor; doc. dr. sc. Dora Naletina i dr.sc. Mate Damić 

Obrana diplomskog rada "MALOPRODAJA U ONLINE KANALU NA POSLOVNOM PRIMJERU" studenta s JMBAG: 0067517519 održat će se 26.9.2019. u 10:30h u dv. 37 ispred stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Dario Dunković, mentor; doc. dr. sc. Dora Naletina i dr.sc. Mate Damić
 
Obrana diplomskog rada "ZALIHE I ASORTIMAN U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA" studenta s JMBAG: 0067080140 održat će se 26.9.2019. u 11h u dv. 37 ispred stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Dario Dunković, mentor; doc. dr. sc. Dora Naletina i dr.sc. Mate Damić
 
Obrana diplomskog rada "USPOREDBA MALOPRODAJNE STRUKTURE U HRVATSKOJ I NEKIM EUROPSKIM ZEMLJAMA" studenta s JMBAG: 0067350208 održat će se 26.9.2019. u 11:30h u dv. 37 ispred stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Dario Dunković, mentor; doc. dr. sc. Dora Naletina i dr.sc. Mate Damić

Obrana diplomskog rada "Utjecaj poznatih osoba na odluke o kupnji sportske odjeće i obuće" JMBAG: 0067503831 održat će se 24.9.2019. u 9.20 h u kabinetu  B402  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Utjecaj kategorizacije proizvoda na kupce dječje hrane" JMBAG: 0067485720 održat će se 24.9.2019. u 9.40 h u kabinetu  B402  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Tvorničke prodavaonice odjeće" JMBAG: 0067502012 održat će se 24.9.2019. u 9.40 h u kabinetu  B402  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Komunikacija društvene odgovornosti maloprodavača u Hrvatskoj" JMBAG:0067499252 održat će se 30.9.2019. u 9 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Dora Naletina
Obrana diplomskog rada "Komunikacija društvene odgovornosti maloprodavača u Hrvatskoj" JMBAG:0067499252 održat će se 30.9.2019. u 9 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Stavovi mlađih potrošača o internetskoj trgovini odjeće i obuće" JMBAG: 0067530369 održat će se 30.9.2019. u 12.30 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Usporedba prihvaćenosti elektroničke trgovine među potrošačima mlađe i zrele dobne skupine'" JMBAG: 2411042421 održat će se 30.9.2019. u 12 h u kabinetu  B411  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Analiza povijesnog razvoja distributivne trgovine u gradu Zagrebu od 2000. do 2010. godine" JMBAG: 0016080052 održat će se 30.9.2019. u 9 h u kabinetu  B405  ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec, doc. dr. sc. Dora NaletinaObrana diplomskog rada

"Korištenje informacijakih sustava u logistici distribucijskog lanca" JMBAG: 0067516350 održat će se 24.9.2019. u 9.30 h u kabinetu  B402  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sanda Renko, izv. prof. dr. sc. Dario Dunković, doc. dr. sc. Ivana Štulec
Obrana diplomskog rada "Outsourcing logističkih aktivnosti poduzeća" JMBAG: 0067512372 održat će se 24.9.2019. u 10 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sanda Renko, izv. prof. dr. sc. Dario Dunković, doc. dr. sc. Ivana Štulec
 
Obrana diplomskog rada "UTJECAJ ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU NA CARINSKI I VANJSKOTRGOVINSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE" JMBAG: 0067525005 održat će se 24.9.2019. u 10.30 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tonći Lazibat, izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, dr. sc. Mate Damić
Obrana diplomskog rada "Popularnost prodavaonica brze mode" JMBAG: 0067517267 održat će se 24.9.2019. u 9 h u kabinetu  B402  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sanda Renko, izv. prof. dr. sc. Dario Dunković, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Komunikacija društvene odgovornosti maloprodavača u Hrvatskoj" JMBAG:0067499252 održat će se 30.9.2019. u 9 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Obilježja diskontne prodavaonice s praktičnim primjerom" JMBAG: 0067500044 održat će se 30.9.2019. u 11.30 h u kabinetu  B411  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević,  prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Nabava bezreceptnih proizvoda na primjeru ljekarne u Republici Hrvatskoj " JMBAG: 007173507 održat će se 23.9.2019. u 9.15 h u kabinetu  B411  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević,  prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Specifičnosti organizacije nabave u industriji informacijskih tehnologija " JMBAG: 0067525094 održat će se 23.9.2019. u 9.45 h u kabinetu  B411  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević,  prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada " Prilike i izazovi elektroničke trgovine kozmetičkim proizvodima " JMBAG: 0067512416 održat će se 23.9.2019. u 10.15 h u kabinetu  B411  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević,  prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada " Zadovoljstvo ženske populacije pri online kupovini modnih dodataka " JMBAG: 0067447813 održat će se 23.9.2019. u 12.00 h u kabinetu  B411  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević,  prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Kupovina prirodne kozmetike putem elektroničke trgovine" JMBAG: 0067435457 održat će se 30.9.2019. u 9.30 h u kabinetu  B411  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević,  prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada " Komunikacija društvene odgovornosti maloprodavača u Hrvatskoj " JMBAG: 00674700890održat će se 30.9.2019. u 10.00 h u kabinetu  B411  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević,  prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada " Internacionalizacija maloprodaje robe široke potrošnje " JMBAG: 0067464519 održat će se 30.9.2019. u 10.30 h u kabinetu  B411  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević,  prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada " Zastupljenost elektroničke trgovine u generaciji Z " JMBAG: 0067501949 održat će se 30.9.2019. u 11 h u kabinetu  B411  ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević,  prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Konzumerizam i potrošačke navike" JMBAG: 0067509172 održat će se 19.9.2019. u 10.50 h u kabinetu  u dvorani 37 ispred povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dario Dunković, doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak

Obrana diplomskog rada "Percepcija potrošača u maloprodaji prehrambenih proizvoda" JMBAG: 0067293710 održat će se 26.9.2019. u 10.30h u kabinetu  225 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Ines Dužević,  izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Outsourcing poslovnih usluga" JMBAG: 0067501202 održat će se 26.9.2019. u 10.45h u kabinetu  225 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Ines Dužević,  izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Primjena Testa implicitnih asocijacija u ispitivanju implicitnih stavova menadžera" JMBAG: 0067517753 održat će se 26.9.2019. u 11 h u kabinetu  225 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Ines Dužević,  izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Upravljanje kvalitetom u industriji softvera s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku" JMBAG: 0067527020 održat će se 17.9.2019. u 10.00h u kabinetu  225 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tonći Lazibat,  izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, dr. sc. Mate Damić

Obrana diplomskog rada "Analiza poslovne uspješnosti međunarodnih i domaćih poduzeća na tržištu deterdženata u Republici Hrvatskoj" JMBAG: 0067527202 održat će se 17.9.2019. u 10.15 h u kabinetu  225 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Tonći Lazibat,  izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, dr. sc. Mate Damić

Obrana diplomskog rada "Kina i robna terminska tržišta" JMBAG: 0067464085 održat će se 17.9.2019. u 16.00h u kabinetu  225 ispred povjerenstva u sastavu:  izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, doc. dr. sc. Ines Dužević, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Plasman ekoloških proizvoda na tržište Europske Unije " JMBAG: 0067513593 održat će se 19.9.2019. u 14.30h u kabinetu 13 ispred povjerenstva u sastavu: doc. dr. sc. Ines Dužević, izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, doc. dr. sc. Kristina Petljak

Obrana diplomskog rada " Analiza utjecaja psihološkog određivanja cijena kod sportske obuće i bezalkoholnih pića " JMBAG: 0067513593 održat će se 17.9.2019. u 9.30h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr.sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada " Ekološka osviještenost i preferencije kupaca ekoloških proizvoda " JMBAG: 0067476894 održat će se 17.9.2019. u 10.00h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr.sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada " Usporedna analiza važnosti distributivne trgovine u hrvatskom gospodarstvu za vrijeme recesije " JMBAG: 0067527473 održat će se 17.9.2019. u 10.30h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr.sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada " Usporedba trgovine na malo u Republici Hrvatskoj s odabranim članicama Europske Unije " JMBAG: 0067494214 održat će se 17.9.2019. u 12.00h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr.sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Stavovi potrošača o primjeni samposlužnih blagajni u maloprodaji živežnih namirnica " JMBAG: 0067474585 održat će se 17.9.2019. u 12.30h u kabinetu B411 ispred povjerenstva u sastavu: prof. dr.sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Profitabilnost veleprodajnih operacija" JMBAG: 0067524237 održat će se 12.9.2019. u 10.30h u dvorani 37 ispred povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Dario Dunković, doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak.
 
Obrana diplomskog rada "Upravljanje zalihama trgovačke robe u opskrbnom lancu" JMBAG: 0067355956 održat će se 12.9.2019. u 10h u dvorani 37 ispred povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Dario Dunković, doc. dr. sc. Dora Naletina, doc. dr. sc. Kristina Petljak.

Obrana diplomskog rada "Analiza utjecaja prodaje i promocije putem društvene mreže Instagram na porast internet trgovine" JMBAG:0067516665 održat će se 17.9.2019. u 9.30 h u kabinetu B 405 ispred povjerenstva  doc. dr. sc. Kristina Petljak prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Ivana Štulec 

​Obrana diplomskog rada "Zastupljenost lokalne hrane u HORECA sektoru" JMBAG:0067439664 održat će se 17.9.2019. u 9 h u kabinetu B 405 ispred povjerenstva  doc. dr. sc. Kristina Petljak prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Ivana Štulec 

Obrana diplomskog rada "Upoznatost potrošača sa temeljnim potrošačkim pravima u elektroničkoj trgovini" JMBAG:0067512484 održat će se 17.9.2019. u 11.30 h u kabinetu B 405 ispred povjerenstva  doc. dr. sc. Kristina Petljak izv. prof. dr. sc. Dario Dunković, doc. dr. sc. Ivana Štulec 

Obrana diplomskog rada "Utjecaj vlasničke strukture na upravljanje kvalitetom sportskih organizacija" JMBAG:0067454589 održat će se 10.9.2019. u 16 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković doc. dr. sc. Ines Dužević, doc. dr. sc. Ivana Štulec 

Obrana diplomskog rada "Razlozi nastajanja otpada od hrane u maloprodajnom opskrbnom lancu prehrambenih proizvoda " JMBAG:0067500476 održat će se 17.9.2019. u 11 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva doc. dr. sc. Kristina Petljak, prof. dr. sc. Blaženka Knežević, doc. dr. sc. Dora Naletina 

Obrana diplomskog rada "Trendovi i perspektive razvoja pekarskih proizvoda u gradu Zagrebu" JMBAG:0058196819 održat će se 17.9.2019. u 10.30 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec, doc. dr. sc. Dora Naletina 
 
Obrana diplomskog rada "Mogućnosti daljnjeg razvoja veleprodaje cvijeća u Republici Hrvatskoj" JMBAG:006749915 održat će se 17.9.2019. u 10 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec, doc. dr. sc. Dora Naletina 

Obrana diplomskog rada "Značaj industrije video igara s osvrtom na stanje u Republici Hrvatskoj" JMBAG; 0067387789, održat će se 11.9.2019. u 11.30 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Blaženka Knežević, izv. prof. dr. sc. Dario Dunković

Obrana diplomskog rada "Analiza procesa internacionalizacije hrvatskog tržišta drogerija" JMBAG:0067471487, održat će se 15.7.2019. u 10 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Ivana Štulec, doc. dr. sc. Dora Naletina, dr. sc. Mate Damić

Obrana diplomskog rada "Trendovi elektroničke trgovine u Kini" JMBAG:0067471242 , održat će se 02.07.2019. u 10 h u kabinetu B411, ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego i  prof. dr. sc. Sanda Renko 

Obrana diplomskog rada "Analiza strukture i prostornog rasporeda maloprodavača pretežito neprehrambenog asortimana u centru grada Zagreba" JMBAG:0116127482, održat će se 27.06.2019. u 11 h u kabinetu B405, ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, mentorica, prof. dr. sc. Sanda Renko i doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Obilježja kratkih opskrbnih lanaca voća i povrća u Zagrebačkoj županiji" JMBAG:0067466048 , održat će se 18.06.2019. u 10 h u kabinetu B405, ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak,  prof. dr. sc. Sanda Renko i doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Stavovi potrošača prilikom kupnje proizvoda elektroničkom trgovinom na primjeru prodavaonice brze mode", održat će se 29.05.2019. u 10 h u kabinetu B411, ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Blaženka Knežević  prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Zastupljenost ekoloških prehrambenih proivoda u asortimanu nezavisnih maloprodavača", održat će se 21.03.2019. u 14 h u kabinetu B405, ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, prof. dr. sc. Nikola Knego, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Prepreke upotrebe mobilne trgovine" JMBAG: 0067473182, održat će se 20.12.2018. u 10 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Logistički procesi kontrole zaliha i interne distribucije u maloprodaji autodijelova" JMBAG: 0067438326, održat će se 19.12.2018. u 14 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec i doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Analiza i korištenje inovativnih tehnologija prilikom kupovine u trgovačkim centrima" JMBAG: 0067456167, održat će se 19.12.2018. u 14:15 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec i doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Utjecaj medija i sporta na preferencije prodavaonica prehrambenih proizvoda kod mladih" JMBAG:006745344, održat će se 9.10.2018. u 10 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak i doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Stavovi potrošača o ponudi sportske prehrane u maloprodaji" JMBAG:0116148829 održat će se 3.10.2018. u 11 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević (mentor), prof. dr. sc. Nikola Knego, prof. dr. sc. Sanda Renko

Obrana diplomskog rada "Uloga uvoznih carina u regulaciji vanjske trgovine Republike Hrvatske" JMBAG:0067494095 održat će se 28.9.2018. u 11 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (mentor), doc. dr. sc. Ines Dužević, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Zadovoljstvo mladih korisnika uslugama paketnih dostavljača u Republici Hrvatskoj" JMBAG:0067490790 održat će se 28.9.2018. u 13.30 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Dora Naletina, (mentor), doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ante Vuletić

Obrana diplomskog rada "Uloga i značaj željezničkog prijevoza u gospodarskom razvoju Republike Hrvatske" JMBAG:006757768 održat će se 27.9.2018. u 15.30 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Dora Naletina (mentor), prof. dr. sc. Sando Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak

Obrana diplomskog rada "Analiza društveno odgovornog poslovanja na prodajnom mjestu u kategoriji dječje opreme" JMBAG:0067460551 održat će se 27.9. u 15 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Robni indeksi kao alternativni oblik ulaganja na terminskom tržištu" JMBAG: 00675351775 održat će se 27.9.2018. u 10 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (mentor), doc. dr. sc. Ines Dužević, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Doprinos trgovine turističkoj ponudi u Republici Hrvatskoj" JMBAG:0067453095 održat će se 27.9.2018. u 9.30 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego (mentor), izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, doc. dr. sc. Dario Dunković

Obrana diplomskog rada "Usporedba razvijenosti B2C modela e-trgovine Republike Hrvatske s odabranim zemljama Europske unije" JMBAG:0067400339 održat će se 27.9.2018. u 10.00 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego (mentor), izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, doc. dr. sc. Dario Dunković

Obrana diplomskog rada "Deklaracija prehrambenih proizvoda kao instrument informiranja potrošača na prodajnom mjestu" JMBAG:0067481737 održat će se u utorak, 25.9.2018. u 9 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, prof. dr. sc. Tonći Lazibat, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Tvorničke prodavaonice u Republici Hrvatskoj" JMBAG:0067388606, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 15 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Sanda Renko (mentor), doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Ponašanje mladih kupaca prilikom kupovine rabljene odjeće u Hrvatskoj" JMBAG:0067498297 održat će se u petak, 28.9.2018. u 12:00 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak, prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Dora Naletina
 
Obrana diplomskog rada "Upravljanje odnosima s kupcima na tržištu uredskih i promotivnih materijala" JMBAG:0067487730 održat će se u petak, 28.9.2018. u 11:30 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak (mentort), prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Dora Naletina
Obrana diplomskog rada "Franšiza kao strategija širenja prodaje s posebnim osvrtom na fitnes industriju" JMBAG:0067388 održat će se u petak 28.9.2018. u 11:00 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak (mentor), doc. dr. sc. Dora Naletina i doc. dr. sc. Ante Vuletić

Obrana diplomskog rada "Ponašanje potrošača pri kupovini ugovorom licenciranih proizvoda u prodavaonicama dječjih igračaka" JMBAG:0067500551 održat će se u srijedu 26.9.2018. u 10:00 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak (mentor), doc. dr. sc. Ivana Štulec, doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić

Obrana diplomskog rada "Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kao kanal distribucije mesa i mesnih prerađevina" JMBAG: 0067462808 održat će se u petak 28.9.2018. u 10:30h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak (mentor), prof. dr. sc. Sanda Renko i doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Ekološka odgovornost specijaliziranih prodavaonica pretežito prehrambenih proizvoda" JMBAG: 0067449956, održat će se u petak 28.9.2018. u 10:00 h u dvorani 37 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Kristina Petljak (mentor), prof. dr. sc. Sanda Renko, doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Utjecaj sportskih ličnosti na kupovno ponašanje mladih" JMBAG:0067489249, održat će se u utorak 25.9.2018. u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Sanda Renko (mentor), doc. dr. sc. Kristina Petljak i doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada „Socijalizacija kao element privlačnosti trgovačkih centara na periferiji Zagreba“ JMBAG 0067483341, održat će se u utorak 25.9.2018. u 9.30 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof.dr.sc. Sanda Renko (mentor), doc. dr. sc. Kristina Petljak i doc. dr. sc. Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada „Proces nabave građevinskog materijala, opreme i strojeva“ JMBAG 0081137711, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 11.00 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević (mentor), prof.dr.sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Nikola Knego.
 
Obrana diplomskog rada „Potrošački etnocentrizam u maloprodaji proizvoda konditorske industrije“ JMBAG 0067484172, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 10.00 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević (mentor), prof.dr.sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Nikola Knego.
 
Obrana diplomskog rada „Razvoj e-trgovine namještajem s osvrtom na m-trgovinu“ JMBAG 0067490470, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 10.30 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević (mentor), prof.dr.sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Nikola Knego.
 
Obrana diplomskog rada "E-trgovina u maloprodaji informatičke opreme" JMBAG 0067437110, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 11.30 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević (mentor), prof.dr.sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Nikola Knego.
 
Obrana diplomskog rada " Upravljanje lancem opskrbe i elektronička trgovina u trgovini autodijelovima" JMBAG 0067507734, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 12.00 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević (mentor), prof.dr.sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Nikola Knego.

Obrana diplomskog rada "Analiza uspješnosti izvozne strategije na primjeru ruskog tržišta", JMBAG:0066218102, održat će se 25.9.2018. u 15.30 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (mentor), prof. dr. sc. Tonći Lazibat, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Transformacija sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 u ISO 9001:2015 na primjeru poduzeća proizvođača mineralnih pića u Hrvatskoj", JMBAG:0067499957 , održat će se 20.9.2018. u 10.30 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (mentor), prof. dr. sc. Tonći Lazibat, doc. dr. sc. Ivana Štulec
Obrana diplomskog rada "Tehnička analiza cijena na terminskom tržištu na primjeru platine", JMBAG: 0067513114, održat će se 20.9.2018. u 10 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (mentor), prof. dr. sc. Tonći Lazibat, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Promotivne aktivnosti maloprodavača usmjerene na mlade potrošače", JMBAG: , održat će se 20.9.2018. u 10 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Ivana Štulec (mentor), doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Istraživanje prava potrošača i očekivanja u Hrvatskoj", JMBAG: 0067456814  održat će se, 19. rujna 2018. u 9:30h u dv 37 ispred povjerenstva: doc.dr.sc. Dario Dunković (mentor), doc.dr.sc. Ivana Štulec i doc.dr.sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Upravljanje operacijama u maloprodaji na primjeru maloprodajne mreže INA-e", JMBAG: 6832J02 održat će se, 19. rujna 2018. u 10:30 h u dv 37 ispred povjerenstva: doc.dr.sc. Dario Dunković (mentor), doc.dr.sc. Ivana Štulec i doc.dr.sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Financijska uspješnost maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj", JMBAG: 0067509994 održat će se, 19. rujna 2018. u 11:00 h u dv 37 ispred povjerenstva: doc.dr.sc. Dario Dunković (mentor), doc.dr.sc. Ivana Štulec i doc.dr.sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Ekonomski učinci tržišta krivotvorene robe i sigurnost potrošača", JMBAG: 0067401378 održat će se, 19. rujna 2018. u 11:30 h u dv 37 ispred povjerenstva: doc.dr.sc. Dario Dunković (mentor), doc.dr.sc. Ivana Štulec i doc.dr.sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Uloga kvalitete proizvoda u malom poduzetništvu", JMBAG: 0067506688, održat će se 18.9.2018. u 15.30 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (mentor), prof. dr. sc. Tonći Lazibat, doc. dr. sc. Ines Dužević
 
Obrana diplomskog rada "Upravljanje iskustvom kupaca u telekomunikacijskoj industriji​", JMBAG: , održat će se 18.9.2018. u 13 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego (mentor), izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, doc. dr. sc. Dario Dunković

Obrana diplomskog rada "Logistika kao dio opskrbnog lanca u farmaceutskoj industriji​​", JMBAG: , održat će se 18.9.2018. u 12.30 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego (mentor), izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, doc. dr. sc. Dario Dunković

Obrana diplomskog rada "Maloprodaja kozmetičkih proizvoda u klasičnim i online prodavaonicama u Republici Hrvatskoj​​​", JMBAG:0067433522 , održat će se 18.9.2018. u 10 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego (mentor), prof. dr.. sc. Sanda Renko, izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević

Obrana diplomskog rada "Dosezi elektroničke trgovine u Republici Hrvatskoj​​​", JMBAG: , održat će se 18.9.2018. u 9.30 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego (mentor), prof. dr.. sc. Sanda Renko, izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević