Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

REZULTATI ISPITNOG ROKA 26.06.2020.
 

0067591120  dovoljan (2)
0067574105 dovoljan (2)
0067542697 vrlo dobar (4)
0067557324 dovoljan (2)
0067514153 dobar (3) šifra predmeta 153432
0067555223 dobar (3)
0067554780 dovoljan (2)
0067540463 dovoljan (2)
0067562331 dovoljan (2)
 

NAPOMENA: Svi studenti koji se nalaze na ovom popisu moraju mi email-om do ponedjeljka 29.06.2020. u  12h potvrditi da li prihvaćaju ocjenu budući da se ona mora unijeti u sustav. Ocjene će se upisivati u index čim se normalizira odvijanje konzultacija (obavijest će biti na web stranicama Fakulteta).

Sljedeći studenti moraju mi se obavezno javiti e-mailom do ponedjeljka 29.06.2020. u 12h zbog uvida u test:

0067591115
0067590326
0067559404
0067572303
0067590693
0248053187
0067533152
0115072659
0067587703
0067505584
0067574750
0067516532


Studenti koji se ne nalaze na ovim popisima i žele uvid u test,  molim da mi to najave email-om.  STRUKTURA SADRŽAJA DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA - ovo nisu naslovi nego samo upute o čemu treba biti riječ u pojedinom poglavlju!!!!1.       UVOD
1.1. Predmet i ciljevi rada
1.2. Izvori i metode istraživanja
2.       TEORIJSKI DIO O TEMI RADA
2.1.
2.2.
….
3.       PREGLED POSTOJEĆIH ISTRAŽIVANJA NA SLIČNU TEMU
3.1. Hrvatska
3.2. Svijet
4.       OPIS TRŽIŠTA OBUHVAĆENOG TEMOM RADA
4.1. Hrvatska
4.2. Svijet
5.       ISTRAŽIVANJE NA ZADANU TEMU RADA
5.1. Uzorak istraživanja
5.2. Instrument istraživanja
5.3. Rezultati istraživanja
5.4. Ograničenja istraživanja
6.       ZAKLJUČAK
POPIS LITERATURE
POPIS SLIKA, TABLICA, GRAFIKONA
PRILOZI
 
 
STRUKTURA SADRŽAJA SEMINARSKIH RADOVA I PROJEKTNIH ZADATAKA
1.       UVOD
2.       TEORIJSKI DIO O TEMI RADA
3.       OPIS SLUČAJA (PRODAVAONICE/PODUZEĆA) OBUHVAĆENOG TEMOM RADA
4.       ZAKLJUČAK
POPIS LITERATURE
POPIS SLIKA, TABLICA, GRAFIKONA
PRILOZI
 
NAPOMENA: UPUTE ZA PISANJE IZVORA:
1. prilikom pisanja izvora moguće je koristiti jedan od dva načina: izvori u obliku fusnoti na dnu stranice ili Harvard stil 
2. ako ste se odlučili za fusnote, onda svaki citat, numerički podatak i sl. u tekstu treba biti vezan za izvor u fusnoti koja se piše na dnu stranice na način: Prezime, inicijal imena (godina) naziv članka (ili knjige), naziv časopisa, broj časopisa (u slučaju da je riječ o članku u časopisu), broj stranice otkud je preuzet citat, podatak i sl. U slučaju knjiga, prije navođenja broja stranice potrebno je navesti i izdavača. U slučaju rada u zborniku konferencije, onda treba naziv zbornika. 
3. ako ste se odlučili za Harvard stil, onda se u samom tekstu, iza citata, podatka i sl. u zagradi navodi (prezime, godina, broj stranice otkud je preuzet citat, podatak i sl.)
4. u popisu literature na kraju rada potrebno je izvore pisati na način:

a) članak u časopisu: Prezime, inicijal imena (godina), naziv članka, naziv časopisa, broj časopisa, broj stranice OD-DO gdje se nalazi cijeli članak u tom časopisu, u slučaju časopisa koji su isključivo online i nemaju navedene stranice, potrebno je staviti link za taj rad
b) knjiga, poglavlje u knjizi: Prezime, inicijal imena (godina), naziv knjige, izdavač, mjesto izdavanja knjige
c) rad u zborniku konferencije: Prezime, inicijal imena (godina), naziv rada, naziv zbornika, broj stranice OD-DO gdje se nalazi cijeli rad u tom zborniku, u slučaju zbornika koji su isključivo online i nemaju navedene stranice, potrebno je staviti i link za taj rad

 

VAŽNO!!!!! - Teorijski dio mora se sastojati od pregleda literature vezano za naslov rada. Nikako se ne smije sastojati od objašnjavanja pojedinih pojmova. U ovom dijelu treba se  vidjeti što su sve u RH i u svijetu različiti autori pisali na sličnu temu.

U izvorima se mora nalaziti najmanje pet  stranih znanstvenih radova u časopisima - kod seminarskih radova i poslovnih projekata;
najmanje 10 stranih znanstvenih radova - kod diplomskih radova i završnih radova.

Nikako ne koristiti završne i diplomske radove drugih studenata kao izvore prilikom pisanja radova!!!!


PRIJEDLOG TEMA 2019/20

 
  1. Tehnologija u službi bržeg donošenja odluka o kupnji
  2. Razlike u percepciji vizualnih promotivnih elemenata
  3. Unapređenje prodaje na prodajnom mjestu kod maloprodavača usmjerenih na djecu
  4. Socio-demografske razlike u kupovini za mlađe segmente
  5. Samoposlužni kiosci
  6. Očekivanja starije generacije za trgovce
  7. Upravljanje ljudskim potencijalima (HRM) i globalizacija distribucije ili logistike
  8. Znanje kao podrška logističkim funkcijama
  9. Horizontalna/vertikalna suradnja u logističkim lancima
  10. Važnost inovacija u pakiranju s aspekta logistike