Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

OBAVIJEST O KONZULTACIJAMA

Temeljem uputa resornih institucija, konzultacije se do daljnjega održavaju putem e-maila: istulec@efzg.hr.


PRIJEDLOG TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE, AK. GOD. 2018.-2019.
Prijava tema moguća je isključivo osobno u vrijeme konzultacija.Postupak prijave, izrade i obrane seminarskih, završnih i diplomskih radova
 
Poštovane kolegice i kolege, na ovim stranicama možete pronaći informacije o:
 
(2) Postupku prijave, izrade i obrane završnog rada na Preddiplomskom sveučilišnom studiju;

(3) Postupku prijave i izrade seminarskog rada na Diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije, smjera Trgovina.Seminarska nastava u ak. god. 2019./2020. iz kolegija Međunarodno poslovanje počinje 15.10.2019. (grupe 3_10_1_IZV_KUL-PER i 3_10_2_IZV_PES-ŽVU).

Seminarska nastava u ak. god. 2019./2020. iz kolegija Robne burze počinje 14.10.2019. (grupa 4_TRGOVINA_I_MEĐUNARODNO POSLOVANJE).