Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Najave obrana - Diplomski studij SMJER TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

Najave obrana - Diplomski studij SMJER TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

Obrana diplomskog rada „Socijalizacija kao element privlačnosti trgovačkih centara na periferiji Zagreba“ JMBAG 0067483341, održat će se u utorak 25.9.2018. u 9.30 h u kabinetu B402 ispred povjerenstva: prof.dr.sc. Sanda Renko (mentor), doc. dr. sc. Kristina Petljak i doc. dr. sc. Dora Naletina.

Obrana diplomskog rada „Proces nabave građevinskog materijala, opreme i strojeva“ JMBAG 0081137711, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 11.00 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević (mentor), prof.dr.sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Nikola Knego.
 
Obrana diplomskog rada „Potrošački etnocentrizam u maloprodaji proizvoda konditorske industrije“ JMBAG 0067484172, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 10.00 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević (mentor), prof.dr.sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Nikola Knego.
 
Obrana diplomskog rada „Razvoj e-trgovine namještajem s osvrtom na m-trgovinu“ JMBAG 0067490470, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 10.30 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević (mentor), prof.dr.sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Nikola Knego.
 
Obrana diplomskog rada "E-trgovina u maloprodaji informatičke opreme" JMBAG 0067437110, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 11.30 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević (mentor), prof.dr.sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Nikola Knego.
 
Obrana diplomskog rada " Upravljanje lancem opskrbe i elektronička trgovina u trgovini autodijelovima" JMBAG 0067507734, održat će se u četvrtak 27.9.2018. u 12.00 h u kabinetu B411 ispred povjerenstva: Izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević (mentor), prof.dr.sc. Sanda Renko, prof. dr.sc. Nikola Knego.

Obrana diplomskog rada "Analiza uspješnosti izvozne strategije na primjeru ruskog tržišta", JMBAG:0066218102, održat će se 25.9.2018. u 15.30 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (mentor), prof. dr. sc. Tonći Lazibat, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Transformacija sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 u ISO 9001:2015 na primjeru poduzeća proizvođača mineralnih pića u Hrvatskoj", JMBAG:0067499957 , održat će se 20.9.2018. u 10.30 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (mentor), prof. dr. sc. Tonći Lazibat, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Tehnička analiza cijena na terminskom tržištu na primjeru platine", JMBAG: 0067513114, održat će se 20.9.2018. u 10 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (mentor), prof. dr. sc. Tonći Lazibat, doc. dr. sc. Ivana Štulec

Obrana diplomskog rada "Promotivne aktivnosti maloprodavača usmjerene na mlade potrošače", JMBAG: , održat će se 20.9.2018. u 10 h u kabinetu B405 ispred povjerenstva: doc. dr. sc. Ivana Štulec (mentor), doc. dr. sc. Kristina Petljak, doc. dr. sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Istraživanje prava potrošača i očekivanja u Hrvatskoj", JMBAG: 0067456814  održat će se, 19. rujna 2018. u 9:30h u dv 37 ispred povjerenstva: doc.dr.sc. Dario Dunković (mentor), doc.dr.sc. Ivana Štulec i doc.dr.sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Upravljanje operacijama u maloprodaji na primjeru maloprodajne mreže INA-e", JMBAG: 6832J02 održat će se, 19. rujna 2018. u 10:30 h u dv 37 ispred povjerenstva: doc.dr.sc. Dario Dunković (mentor), doc.dr.sc. Ivana Štulec i doc.dr.sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Financijska uspješnost maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj", JMBAG: 0067509994 održat će se, 19. rujna 2018. u 11:00 h u dv 37 ispred povjerenstva: doc.dr.sc. Dario Dunković (mentor), doc.dr.sc. Ivana Štulec i doc.dr.sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Ekonomski učinci tržišta krivotvorene robe i sigurnost potrošača", JMBAG: 0067401378 održat će se, 19. rujna 2018. u 11:30 h u dv 37 ispred povjerenstva: doc.dr.sc. Dario Dunković (mentor), doc.dr.sc. Ivana Štulec i doc.dr.sc. Dora Naletina

Obrana diplomskog rada "Uloga kvalitete proizvoda u malom poduzetništvu", JMBAG: 0067506688, održat će se 18.9.2018. u 15.30 h u kabinetu 225 ispred povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (mentor), prof. dr. sc. Tonći Lazibat, doc. dr. sc. Ines Dužević
 
Obrana diplomskog rada "Upravljanje iskustvom kupaca u telekomunikacijskoj industriji​", JMBAG: , održat će se 18.9.2018. u 13 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego (mentor), izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, doc. dr. sc. Dario Dunković

Obrana diplomskog rada "Logistika kao dio opskrbnog lanca u farmaceutskoj industriji​", JMBAG: , održat će se 18.9.2018. u 12.30 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego (mentor), izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, doc. dr. sc. Dario Dunković

Obrana diplomskog rada "Maloprodaja kozmetičkih proizvoda u klasičnim i online prodavaonicama u Republici Hrvatskoj​​​", JMBAG:0067433522 , održat će se 18.9.2018. u 10 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego (mentor), prof. dr.. sc. Sanda Renko, izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević

Obrana diplomskog rada "Dosezi elektroničke trgovine u Republici Hrvatskoj​​​", JMBAG: , održat će se 18.9.2018. u 9.30 h u kabinetu B408 ispred povjerenstva: prof. dr. sc. Nikola Knego (mentor), prof. dr.. sc. Sanda Renko, izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević