Važne obavijesti

STATISTIKA
 
POLAGANJE RAZLIKE ISPITA IZ KOLEGIJA STATISTIKA
(prijelaz sa Stručnog studija na Sveučilišni studij EF Zagreb)
 
Studenti koji polažu razliku ispita iz kolegija Statistika (prijelaz sa Stručnog studija na Sveučilišni studij EF Zagreb), polažu ispit kod profesora kod kojeg su raspoređeni satnicom, tj. ISVU sustavom i mijenjanje ispitivača nije moguće. Studenti koji nisu raspoređeni satnicom, tj. ISVU sustavom (kategorija “neraspoređeni”) mogu birati profesora.

Katedra za statistiku je na sjednici održanoj 28.11.2005. donijela odluku da se studentima koji su diplomirali na Stručnom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i upisali sveučilišni studij priznaje prvi dio gradiva iz kolegija Statistika (tj. dio gradiva koji obuhvaća: metode deskriptivne statistike, uređivanje i grafičko prikazivanje podataka, relativni brojevi, srednje vrijednosti, kvantili, mjere disperzije, mjere asimetrije, mjera zaobljenosti, odabrane mjere koncentracije, analiza numeričkih nizova programskom potporom). Taj je dio gradiva na pisanom ispitu obuhvaćen prvim zadatkom.
 

POSLOVNA STATISTIKA
 
PROMJENA GRUPE ZA KOLEGIJ POSLOVNA STATISTIKA

Studenti koji su u dogovoru s profesorom promijenili grupu za kolegij Poslovna statistika, dužni su predati MOLBU o promjeni grupe kako bi se regulirao njihov status i omogućilo davanje potpisa. Stjecanjem prava potpisa, student će dobiti potpis nastavnika kome je raspoređen satnicom, tj. ISVU sustavom, a ne u čijoj grupi pohađa nastavu. Bez obzira na raspored grupa, student polaže ispit iz kolegija Poslovna statistika kod nastavnika kome je raspoređen satnicom, tj. ISVU sustavom.
 
POLAGANJE ISPITA IZ KOLEGIJA POSLOVNA STATISTIKA 

Budući da je uvjet za polaganje ispita iz kolegija POSLOVNA STATISTIKA, položen ispit iz kolegija STATISTIKA, studenti koji NISU POLOŽILI navedeni kolegij NE MOGU pristupiti ispitu ni kolokvijima iz kolegija POSLOVNA STATISTIKA.
 

PRIZNAVANJE ISPITA

POSTUPAK PRIZNAVANJA ISPITA POLOŽENIH NA DRUGIM INSTITUCIJAMA
 
Kako bi se razmotrilo priznavanje/nepriznavanje ispita iz statističkih predmeta na drugim ekonomskim fakultetima, student treba napisati molbu za priznavanje ispita. Obrascu molbe, potpisanom od strane studenta, treba priložiti kopije indeksa (fakulteta na kojem je ispit položen i EFZG-a), nastavni plan i program položenog predmeta i prijepis ocjena (sve ovjereno od strane institucije na kojoj je ispit položen).
 
Molba s prilozima predaje se u tajništvo Katedre za statistiku, kabinet B-312.

Odluku Katedre o priznavanju/nepriznavanju ispita dostavit će se studentu elektroničkom poštom.