Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Poslovna statistika
Statistika
Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu

Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku (BDiB)
Business Forecasting
Business Statistics
Statistics for Business and Economics

Poslijediplomski specijalistički studij Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje 
Statistička kontrola kvalitete i dizajn eksperimenta
Statističke metode u ekonomskim primjenama
Teorija i metoda uzoraka

Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom 
Metode i alati za upravljanje kvalitetom

Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomika Europske unije
Statističke metode analize gospodarskoga razvoja

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz Ekonomije i Poslovne ekonomije 
Kvantitativne metode
Metode statističkog uzorkovanja