Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Obavijesti studentima

Obavijesti studentima

O B A V I J E S T


Katedra za Računovodstvo raspisuje natječaj za demonstratore za zimski semestar u akademskoj godini 2018/19.
Rok za prijavu je 15.10.2018
 Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
1.      Motivacijsko pismo,
2.      Životopis u Europass predlošku
(https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_hr.doc)
3.      Potvrdu o prijepisu i prosjeku ocjena.
Molbe se predaju kod tajnice katedre u dvorani 41. u vremenu koje je predviđeno za rad sa studentima ( 0d 12:00 – 14:00).