Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kontakt

Kontakt

 

Pročelnica Katedre:
Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer

Zamjenik pročelnice Katedre:
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević
Tajnica Katedre:
Nikolina Nimac

Broj telefona:
01-238-3157

E-mail:
nnimac@efzg.hr

Kabinet:
dvorana 41

Rad sa studentima:
Ponedjeljak - petak 12:00 - 14:00