Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kontakt

Kontakt

 

Pročelnica Katedre:
Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer

Zamjenik pročelnice Katedre:
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević
Tajnik Katedre:
Nikola Sambolić
 

Broj telefona:
++385 (01)
2383 326

E-mail: 
nsambolic@efzg.hr

Kabinet:
B114

Rad sa studentima:
Ponedjeljak - petak 12:00 - 14:00