Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kontakt

Kontakt

 

Pročelnica Katedre:
Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer

Zamjenik pročelnice Katedre:
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević
Tajnica Katedre:
Josipa Žutić
 

Broj telefona:
++385 (0) 2383 272

E-mail:
jzutic@efzg.hr

Kabinet:
dvorana 41

Rad sa studentima:
Ponedjeljak - petak 12:00 - 14:00