Raspored održavanja komisijskih ispita


RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA PRED POVJERENSTVOM
Katedra za računovodstvo

 

     

Kolegij Termin održavanja usmenih ispita
 Accounting  
 Analiza financijskih izvještaja  
 Analysis of Financial Statements utorak, 18.02.2020. u 11:00 sati u kabinetu 306
 Državna revizija  
 Financijsko izvještavanje i revizija  
 Financijsko računovodstvo  
 Interna kontrola i revizija utorak, 18.02.2020. u 12:00 sati u kabinetu 309
 Interna revizija utorak, 18.02.2020. u 12:00 sati u kabinetu 309
 Knjigovodstvo s obračunom proizvodnje  
 Managerial Accounting  
 Međunarodno računovodstvo utorak, 18.02.2020. u 14:00 sati u kabinetu 309
 Oporezivanje dohotka i dobiti  
 Osnove računovodstva  utorak, 18.02.2020. u 13:00 sati u kabinetu B208
 Poduzetničko planiranje  
 Poduzetničko računovodstvo utorak, 18.02.2020. u 10:30 sati u kabinetu B208
 Poslovno planiranje utorak, 18.02.2020. u 10:30 sati u kabinetu B208
 Primjena standarda financijskog izvještavanja  
 Profesionalna etika računovođa i revizora  
 Računovodstveni informacijski sustavi  
 Računovodstveno izvješćivanje  
 Računovodstvo   
 Računovodstvo I utorak, 18.02.2020. u 11:15 sati u kabinetu 306
Računovodstvo II utorak, 18.02.2020. u 10:30 sati u kabinetu B208
 Računovodstvo fin.institucija utorak, 18.02.2020. u 10:30 sati u kabinetu B208
 Računovodstvo malih i srednjih poduzeća  
  Računovodstvo neprofitnih organizacija  
  Računovodstvo poreza   
 Računovodstvo troškova  
 Revizija utorak, 18.02.2020. godine u 14:15 sati u kabinetu 309
 Sustav internih kontrola  
 Upravljačko računovodstvo  
 Uvod u analizu financijskih izvještaja utorak, 18.02.2020. u 11:00 sati u kabinetu 306
Uvod u reviziju utorak, 18.02.2020. godine u 14:15 sati u kabinetu 309