Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Diplomski studij

Diplomski studij


PRIJAVA TEME DIPLOMSKOG RADA

Studenti za prijavu teme diplomskog rada trebaju pripremiti i popuniti Obrazac za prijavu teme diplomskog rada, kojem moraju biti priloženi:
  1. sadržaj rada
  2. obrazloženje teme
  3. popis literature
  4. izjava o akademskoj čestitosti
  5. prijavnica za diplomski rad koja je potpisana od strane mentora.

Prijavu diplomskog rada koja je odobrena od strane mentora studenti donose u tajništvo Katedre za računovodstvo u za to predviđenim rokovima:
15.1.-31.1.  /   1.3.-15.3.  /  1.5.-15.5.  /  15.6.-30.6.  / 1.9.-15.9.  /  1.11.-15.11.
 
PREUZIMANJE PRIJAVNICA ZA DIPLOMSKI RAD
 
Nakon što Vijeće diplomskog studija usvoji temu diplomskog rada, obavijest o istom ćete naći na ovim web stranicama (lijevo pod Odobrene teme diplomskih radova). Po objavi prijavnice možete preuzeti u tajništvu Katedre u tamo navedenim terminima.

 
PREDAJA DIPLOMSKOG RADA
 
Rok za izradu diplomskog rada je do isteka trajanja studentskih prava.

Tri (3) primjerka spiralno uvezenog diplomskog rada kojima prilažete potpisano Odobrenje mentora za dostavu diplomskog rada dostavljate u tajništvo Katedre i to nakon što u Studentskoj referadi ovjerite četvrti primjerak diplomskog rada.


Termini obrane diplomskog rada objavljuju se na internet stranicama Katedre za računovodstvo.
(link Datumi obrana diplomskih radova).