Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Događanja

Događanja


Najave događanjastudeni 2018.

Natječaj za upis nove generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij "Pravni i ekonomski okvir poslovanja u Europskoj uniji"

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije, uključujući i Poslijediplomski specijalistički studij "Pravni i ekonomski okvir poslovanja u Europskoj uniji" koji izvodi Katedra za pravo. Prijave se zaprimaju do 30. studenoga 2018. godine. Više o natječaju vidi: ovdje.


Radionica o objavljivanju radova u međunarodnim znanstvenim časopisima​

Radionicu o objavljivanju radova u međunarodnim znanstvenim časopisima održat će dana 16. studenog 2018. godine, od 11 do 13h, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dv. 7, predavač Marek Martyniszyn, PhD (Queen's University Belfast, School of Law). Radionica je namijenjena znanstveno-nastavnom i nastavnom osoblju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te doktorandima na tim fakultetima.

Za više informacija kontaktirajte: izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, jpecotic@net.efzg.hr
Za prijave: https://sites.google.com/net.efzg.hr/publicationworkshop


Tribina o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja: 'Embracing and Nurturing the Free Market: Lessons from Poland through the Lens of Competition Law and policy'​

U organizaciji Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja, Europskim dokumentacijskim centrom EFZG-a i Europskim dokumentacijskim centrom PFZG-a, dana 16. studenog 2018. godine, od 17h do 18h, na Ekonomskom fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, dv. 7, održat će se Tribina o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja: 'Embracing and Nurturing the Free Market: Lessons from Poland through the Lens of Competition Law and policy'.

Za više informacija: https://pptn-tribina.net.efzg.hr/
Za prijave: https://pptn-tribina.net.efzg.hr/prijava

----

prosinac 2018.

3rd International Conference on European Company Law and Corporate Governance, Zagreb, Croatia, December 6-7, 2018

U organizaciji Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u prosincu 2018. godine održat će se 3. međunarodna konferencija o europskom pravu društava i korporativnom upravljanju – ECL&CG Zagreb 2018.

Konferencija nastoji pokriti aktualnu problematiku s područja europskog prava društava i korporativnog upravljanja s posebnim fokusom na digitalizaciju prava društava, prekogranične transakcije, prava i obveze dioničara te korporativno upravljanje i financijske institucije. Teme konferencije uključuju, ali se ne ograničavaju na:

-         Modernizaciju prava društava i implementaciju digitalnih rješenja u korporativnim operacijama
-         Prekogranične transakcije – spajanja, pripajanja i podjele te prekogranični prijenos sjedišta društva
-         Osnivanje, temeljni kapital, javnost podataka i registri 
-         EU društva - SE, EEIG, SPE itd.
-         Implementacija EU prava društava u nacionalna prava država članica
-         Učinci unutarnjeg tržišta i slobode poslovnog nastana
-         Poredbeno pravo društava
-         Prava i dužnosti članova uprava i nadzornih odbora
-         Prava i obveze dioničara
-         Sudjelovanje zaposlenika u vlasničkoj strukturi društva te u odlučivanju
-         Politike i prakse nagrađivanja
-         Financijske institucije i ulaganja
-         Računovodstvo i revizija trgovačkih društava
-         Državne intervencije u upravljanje društvom – javni i privatni interesi te zaštita prava osoba s interesom

Za sve dodatne informacije posjetite web stranicu konferencije: https://eclcg-conf.weebly.com/ ili pošaljite upit na e-mail eclcg-conf@net.efzg.hr.


----

listopad 2018.


Natječaj za upis nove generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij "Pravni i ekonomski okvir poslovanja u Europskoj uniji"

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije, uključujući i Poslijediplomski specijalistički studij "Pravni i ekonomski okvir poslovanja u Europskoj uniji" koji izvodi Katedra za pravo. Više o natječaju vidi: ovdje.


Tribina o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja: 'Utvrđivanje kartela: standardi dokazivanja i sudska kontrola'

U organizaciji Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja, Europskim dokumentacijskim centrom EFZG-a i Europskim dokumentacijskim centrom PFZG-a, dana 26. listopada 2018. godine, od 10 do 12h, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dv. 3, održat će se Tribina o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja: 'Utvrđivanje kartela: standardi dokazivanja i sudska kontrola'.

Za više informacija i prijave: https://pptn-tribina.net.efzg.hr

----

lipanj 2018.

Znanstvena knjiga „Bankovni i financijski ugovori“ nagrađena priznanjem Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za knjigu od značaja za pravnu struku u 2017. godini

Zakladu dr. sc. Jadranko Crnić osnovali su 2009. godine – između ostalih - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Udruga hrvatskih sudaca, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, Akademija pravnih znanosti, Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu i Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu.
 
Zaklada je usmjerena na čuvanje uspomene na dr. sc. Jadranka Crnića, prvog predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske. Njena glavna svrha je dodjela tri godišnje nagrade: nagrade pod nazivom dr. sc. Jadranko Crnić najvrsnijim pravnicima za njihov cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj, priznanja za knjigu ili objavljeni članak od značenja za unapređenje pravne struke i priznanja uredniku, nakladniku ili organizatoru za dugogodišnji uspješni uređivački rad odnosno izdavanje knjiga, radova i publikacija u području prava ili organizaciju pravnih skupova. S obzirom na osnivatelje i članove zakladne uprave te su nagrade među najznačajnijim – ako ne i najznačajnije nagrade – u pravnoj struci u Hrvatskoj.

Zakladna uprava Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić – koju čine potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Jakša Barbić, mr. sc. Dražen Jakovina, dr. sc. Zoran Pičuljan, predsjednik Vrhovnog suda RH Đuro Sessa i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Robert Travaš - na sjednici održanoj 19. ožujka 2018., donijela je odluke o priznanjima te Zaklade za 2017. godinu. Priznanje za knjigu od značaja za pravnu struku u 2017. godini Zaklada dr. sc. Jadranko Crnić dodijelila je zbirnoj znanstvenoj knjizi „Bankovni i financijski ugovori“, u čijem su stvaranju s Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta u Zagrebu sudjelovali prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper (u svojstvu redaktora i autora gotovo polovice knjige) i dr. sc. Ivan Tot (u svojstvu jednog od autora). Osim njih, u pisanju knjige sudjelovalo je više autora (Loris Belanić, Antun Bilić, Eduard Kunštek, Hrvoje Markovinović, Emil Mihalina, Gabrijela Mihelčić, Petar Miladin, Emilia Mišćenić, Marko Perkušić, Silvija Petrić, Josip Štajfer, Nina Tepeš i Branko Vukmir), uredile su je izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača i izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, a objavile su je Narodne novine. U knjizi se na 1325 stranica sustavno raspravlja o pravu bankovnih i financijskih ugovora, predmetu bankovnih poslova, sredstvima osiguranja tražbina te pojedinim tipovima bankovnih i financijskih ugovora i poslova. Prema jednoj od recenzija „rukopis…je…jedan od rijetkih radova na razini europske doktrine predmetne znanstvene grane (i) predstavlja i bitan znanstveno-istraživački doprinos za doktrinu u Europskoj uniji“. 


----

svibanj 2018.

5. konferencija o pravu i politici tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana: Provedbeni prioriteti i novi izazovi

Dana 10. svibnja 2018. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz visoko pokroviteljstvo Predsjednice Republike Hrvatske gđe Kolinde Grabar-Kitarović, održat će se „5. Konferencija o pravu i politici tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana: Provedbeni prioriteti i novi izazovi“. 
 
Konferenciju organizira Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja (HDPPTN, u osnivanju) i Europskim dokumentacijskim centrom EFZG-a (EDC-KDC), a uz potporu Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore.  
 
Ova tradicionalna, godišnja konferencija namijenjena je odvjetnicima, sucima i drugim pravosudnim djelatnicima, korporativnim pravnicima, poduzetnicima, zaposlenicima u državnoj i javnoj upravi, te akademskom sektoru, u Hrvatskoj, ali i široj regiji. 
 
Cilj ove međunarodne interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije jest razmijeniti znanja i iskustva o primjeni pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, kako u europskom, tako i u hrvatskom kontekstu. 
 
Konferencija se održava u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana (1962. - 2008.), autora ugledne monografije „Vladajući položaj na tržištu i njegova zlouporaba u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice“, nekadašnjeg člana Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i člana nekadašnjeg Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja. 
 
Više informacija i prijave na https://pptn.net.efzg.hr

-----

travanj 2018.


Tribine o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja

Katedra za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja (HDPPTN) i Europskim dokumentacijskim centrom EFZG-a (EDC-KDC) u svakom će kvartalu tijekom godine (veljača, travanj, rujan i studeni) organizirati Tribine o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja.

Tribine o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja prate novine na globalnoj razini, s posebnim osvrtom na relevantnost odabrane teme u hrvatskom kontekstu. Nova presuda Suda EU-a koja mijenja dotadašnju praksu, nova odluka Europske komisije koja donosi rekordno visoke kazne, ili samo neko zanimljivo istraživanje koje pomiče granice spoznaja o nekoj temi u području prava i politike tržišnog natjecanja, sve su to poticaji za teme nadolazećih tribina.

Travanjska tribina pod nazivom Manjinski udjeli, koncentracija poduzetnika i utjecaj na intenzitet tržišnog natjecanja održat će se 12. travnja 2018. godine od 17 do 19 sati u Europskom dokumentacijskom centru (knjižnica EFZG). Panelisti su Mirta Kapural (AZTN), Mislav Bradvica (odvjetnik), Marko Prlić (Podravka d.d.) i Marko Družić (EFZG), a moderira Jasminka Pecotić Kaufman (EFZG).

Više informacija dostupno je na https://pptn-tribina.net.efzg.hr

-----

prosinac 2017.

Predstavljanje udžbenika "Regulacija igara na sreću u Europskoj uniji"

U petak, 15. prosinca 2017., u 14:15 sati, u Auli Magni Rektorata Sveučilišta u Rijeci, u Rijeci, održat će se predstavljanje udžbenika "Regulacija igara na sreću u Europskoj uniji", izdavača Školska knjiga d.d, autorica prof. dr. sc. Hane Horak, doc. dr. sc. Kosjenke Dumančić i doc. dr. sc. Ane Poščić.


Predstavljanje knjige "Bankovni i financijski ugovori"

U petak, 8. prosinca 2017., u 13 sati, u dvorani Hrvatske javnobilježničke komore u Zagrebu, održat će se predstavljanje knjige "Bankovni i financijski ugovori", izdavača Narodne novine d.d. Knjiga je rezultat rada šesnaest autora, u općoj redakciji prof. dr. sc. Zvonimira Slakopera.

    

------

studeni 2017.

Natječaj za upis nove generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij "Pravni i ekonomski okvir poslovanja u Europskoj uniji"

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije, uključujući i Poslijediplomski specijalistički studij "Pravni i ekonomski okvir poslovanja u Europskoj uniji" koji izvodi Katedra za pravo. Više o natječaju vidi: ovdje.