Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kolegiji

Kolegiji


Niže je naveden popis kolegija koje izvodi Katedra za pravo, a detaljnije obavijesti o nositeljima, izvođačima, ciljevima kolegija, ispitnoj literaturi i ishodima učenja za svaki kolegij dostupne su u Knjizi kolegija Ekonomskog fakulteta - Zagreb za akademsku godinu 2018./2019.


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji
Trgovačko pravo
Pravo međunarodne trgovine
Ekonomska analiza europskog prava (izborni) *
Europsko pravo društava (izborni)
Europsko tržišno pravo (izborni)
Europsko ugovorno pravo (izborni)
Poslovno pravo u međunarodnom turizmu *
Pravo bankovnih poslova (izborni)
Pravo tržišnog natjecanja (izborni) 

Preddiplomski sveučilišni studiji
Trgovačko pravo
Europsko tržišno pravo (izborni)
Europsko ugovorno pravo (izborni)
Pravo tržišnog natjecanja (izborni) 

Diplomski studiji
Ekonomska analiza europskog prava (izborni) *
Europsko pravo društava (izborni)
Poslovno pravo u međunarodnom turizmu (izborni) *
Pravo međunarodne trgovine (izborni)
Pravo bankovnih poslova (izborni)

Preddiplomski stručni studiji
Osnove trgovačkog prava

Specijalistički diplomski stručni studiji
Osnove europskog tržišnog prava (izborni)

Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku BDiB
Commercial Law 
Competition Law (Elective) 
European Company Law (Elective)
European Market Law (Elective)

Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Trade
Law of International Trade

* ne izvodi se u tekućoj akademskoj godini