Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kolegiji

Kolegiji

Kolegiji Katedre za pravo u ak. god. 2018./2019.


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji Poslovna ekonomija i Ekonomija
Trgovačko pravo (obvezni, integrirani studiji PE i E)
Pravo međunarodne trgovine (obvezni, integrirani studij PE, smjer Trgovina)
Ekonomska analiza europskog prava (izborni, integrirani studiji PE i E) *
Europsko pravo društava (izborni, integrirani studiji PE i E)
Europsko tržišno pravo (izborni, integrirani studiji PE i E)
Europsko ugovorno pravo (izborni, integrirani studiji PE i E)
Pravo bankovnih poslova (izborni, integrirani studiji PE i E)
Pravo tržišnog natjecanja (izborni, integrirani studiji PE i E) 

Diplomski sveučilišni studiji
Ekonomska analiza europskog prava (izborni) *
Europsko pravo društava (izborni)
Pravo međunarodne trgovine (izborni)
Pravo bankovnih poslova (izborni)

Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija
Osnove trgovačkog prava (obvezni, svi smjerovi)

Specijalistički diplomski stručni studiji
Osnove europskog tržišnog prava (izborni, Ekonomika poduzetništva)
Osnove prava digitalnog tržišta (obvezni, Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru) *
Uvod u pravo digitalnog tržišta (izborni, Digitalni marketing) *

Preddiplomski sveučilišni studiji na engleskom jeziku BDiB i BDiE
Commercial Law (Compulsory)
Competition Law (Elective) 
European Company Law (Elective)
European Market Law (Elective)

Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Trade and International Business
Law of International Trade (Elective)

* ne izvodi se u tekućoj akademskoj godini