Pravo

 

Katedra za pravo izvodi veći broj obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskim i diplomskim stručnim te preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Katedra za pravo organizira i poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji“ koji je dosad pohađalo trinaest generacija studenata. Članovi Katedre za pravo autori su niza publikacija i organizatori niza znanstvenih i stručnih skupova iz područja prava društava, obveznoga prava i prava tržišnog natjecanja.

Pročelnik Katedre za pravo je doc. dr. sc. Marko Babić, a zamjenica pročelnika je izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić.

U okviru Katedre za pravo prof. dr. sc. Hana Horak je koordinator i nositelj međunarodnog projekta "European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe - InterEULawEast" kojeg financira EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije) iz programa Tempus. U sklopu tog projekta pokrenut je i znanstveni časopis "InterEULawEast - Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations" koji je indeksiran u bazama podataka ProQuest i HeinOnline.

Katedra za pravo od 2008. godine nosi europski naslov Jean Monnet Chair. Naslov Jean Monnet Chair dodjeljuje EACEA sveučilišnim profesorima koji predaju predmete vezane uz Europsku uniju i europski integracijski proces.