Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Važne informacije

Važne informacije

MEĐUNARODNI PROGRAMI ZA MOBILNOST STUDENATA (osim Erasmus+)
 
Studenti koji žele sudjelovati u u međunarodnim programima studentske mobilnosti i u tu svrhu trebaju potvrdu o položenim
kolegijima poslovnog stranog jezika trebaju učiniti sljedeće:
 
1. Isprintati i ispuniti obrazac koji se može preuzeti ovdje
 
2. Obrascu se prilaže fotokopija prve stranice indeksa i svih relevantnih stranica indeksa (na kojima se nalaze ocjene jezičnih kolegija).
Studenti BDiB-a prilažu samo prvu stanicu indeksa.
 
3. Obrazac i popratna dokumentacija predaju se u tajništvu Katedre za poslovne strane jezike (između 13.00-15.00 h) najkasnije
tjedan dana prije roka prijave na natječaj za razmjenu.


____________________________________________________________________________________________________________


ERASMUS+
Dokazi o jezičnim kompetencijama u svrhu sudjelovanja u programu ERASMUS+: 1  - a, c, d, e  

U skladu s Dodatkom I. Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ Katedra će izdavati
potvrde o položenim kolegijima i postignutim ocjenama, a uz podatke o kolegijima navodi se preporučena razina znanja općega jezika za pojedini kolegij:
a. ako je student položio relevantni strani jezik na fakultetu (minimalno 1 godina)
c. za studente viših godina BDiB-a Katedra izdaje posebnu potvrdu kojom potvrđuje da student studira cjeloviti program na engleskom jeziku i
posjeduje znanje minimalno na razini B2.

Procedura dobivanja Potvrde od Fakulteta / Katedre za poslovne strane jezike 

Studenti koji žele potvrdu o položenim kolegijima poslovnog stranog jezika i  studenti viših godina BDIB-a trebaju učiniti sljedeće:
 
1. Isprintati i ispuniti obrazac koji se može preuzeti ovdje.
 
2. Obrascu se prilaže fotokopija prve stranice indeksa i svih relevantnih stranica indeksa (na kojima se nalaze ocjene jezičnih kolegija).
Studenti BDiB-a prilažu samo prvu stanicu indeksa.
 
3. Obrazac i popratna dokumentacija predaju se u tajništvu Katedre za poslovne strane jezike (između 13.00-15.00 h) najkasnije
tjedan dana prije roka prijave na natječaj za razmjenu.

_____________________________________________________________________________________________________________


OBAVIJEST O PRIZNAVANJU KOLEGIJA POSLOVNIH STRANIH JEZIKA
prilikom  prelaska na EFZG

_____________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST STUDENTIMA O MOGUĆNOSTI PRELASKA NA DRUGU ISPITNU LISTU

Prelazak temelem dokumentiranih razloga moguć je samo tijekom prva dva tjedna semestra u kojem je student upisan na kolegij. Više...

_______________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST ZA IZVANREDNE STUDENTE
 
 
Prema planu i programu izbornih kolegija Katedre za poslovne strane jezike na 3. i 4. godini te na diplomskom studiju pohađanje nastave
i redovito izvršavanje zadataka obavezno je kako za redovne tako i za izvanredne studente
 koji upišu jedan ili više izbornih kolegija.
 Sve relevantne informacije o obvezama studenta i načinu ocjenjivanja objavljene su Redu predavanja, na internetskim stranicama za pojedini
kolegij te tijekom prvog tjedna nastave.
Student ima pravo i obvezu…biti upoznat s načinom ocjenjivanja za sve vrste provjere usvojenih znanja, vještina i kompetencija te o načinu
formiranja konačne ocjene. 
(Pravilnik o studiranju EFZG, članak 38. Točka 5).
 Sve studente upućujemo da prije upisa pažljivo prouče programe predmeta i način ocjenjivanja, odnosno upute nastavnika.