Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Izborni predmeti

Izborni predmeti


 

IZBORNI PREDMETI
INTEGRIRANI STUDIJ: 3. - 5. GODINA
 4 ECTS boda 

Jeste li znali da se komunikacijske vještine često svrstavaju među najvažnije 'soft skills' koje ističu akreditacijske institucije i poslodavci kao bitne kvalitete studenata i budućih kandidata na tržištu rada? Znanje stranih jezika također se često navodi kao jedna od osnovnih vrsta pismenosti u 21. stoljeću, što u velikoj mjeri doprinosi konkurentnosti u akademskom i poslovnom okruženju. Izborni kolegiji stranih jezika značajan su korak prema ostvarenju ovih ciljeva i kontinuiranom razvoju jezičnih, akademskih te poslovnih komunikacijskih vještina  u integriranim programima studija Ekonomije i Poslovne ekonomije.

ENGLESKI JEZIK
Poslovni engleski jezik 3  - kontakt osoba: Mr.sc. Ankica Knezović; mail: aknezovic@efzg.hr
Poslovni engleski jezik 4  - kontakt osoba: Vera Krnajski-Hršak, M.A.; mail: vkhrsak@net.efzg.hr
Poslovni engleski 3 i 4 omogućuju studentima dodatno razvijanje i usavršavanje jezičnih i transverzalnih vještina, komplementarnih s ciljevima drugih kolegija te primjenjivih u suvremenom poslovnom okruženju. Studenti tijekom cijelog semestra u malim grupama čitaju, istražuju i raspravljaju o suvremenim poslovnim temama kroz individualne i grupne zadatke. Poslovni engleski 3 uvodi analize slučajeva, projektni rad te osvrte na medije, a Poslovni engleski 4 raznovrsna izvješća i okrugli stol. Detaljnije informacije o sadržaju i ciljevima kolegija dostupne su na ISVU (link).

Akademske vještine na engleskom jeziku  - kontakt osoba: Tamara Sladoljev-Agejev, mr. spec.; mail: tagejev@efzg.hr

Engleski u poslovnoj komunikaciji  - kontakt osoba: Dr. sc. Višnja Kabalin Borenić; mail: vkborenic@net.efzg.hr
Engleski u poslovnoj komunikaciji prvenstveno se bavi poslovnim pregovaranjem na engleskome jeziku u međunarodnom kontekstu. Tijekom kolegija obrađuju sadržaji vezani uz pripremu pregovora, uspostavljanje dobrih odnosa i poznanstava, pregovaračke procedure i iznošenja prijedloga. Uvježbavaju se tehnike propitkivanja, utvrđivanja (skrivenih) interesa, cjenkanja, uvjeravanja, uspostave komunikacije nakon prekida te konačnog postizanja dogovora. Od studenata se očekuje da dobro vladaju engleskim jezikom kako bi se mogli posvetiti uvježbavanju pregovaračkih taktika.
 
Engleski u međunarodnom poslovanju - kontakt osoba: Mr. sc. Iva Planinšek Čikara ; mail: iplaninse@efzg.hr
Poslovni engleski za računovodstvo i financije  - ne izvodi se u 2017/18
Poslovni engleski u turizmu   - kontakt osoba: Vera Krnajski-Hršak, M.A.; mail: vkhrsak@net.efzg.hr

        BDiB PROGRAM:
Advanced English 1 - kontakt osoba:  Vera Krnajski-Hršak, M.A.; mail: vkhrsak@net.efzg.hr
Advanced English 2  - kontakt osoba: Tamara Sladoljev-Agejev, mr. spec.; mail: tagejev@efzg.hr
 
FRANCUSKI JEZIK  - kontakt osoba: Drijenka Pandžić Kuliš; mail: dpandzick@net.efzg.hr
Poslovni francuski 1
Poslovni francuski 2
Poslovni francuski 3
Poslovni francuski 4

 
NJEMAČKI JEZIK
Osnove poslovnog njemačkog 1  - kontakt osoba: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr
Osnove poslovnog njemačkog 2  - kontakt osoba: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr
Osnove poslovnog njemačkog 3  - kontakt osoba: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr
Izborne kolegije Osnove poslovnog njemačkog III i Osnove poslovnog njemačkog IV mogu upisati svi studenti koji imaju znanje njemačkog jezika na razini A2/B1 Europskog referentnog okvira za jezike, uključujući i studente koji su poslovni njemački  odslušali i položili kao obavezne kolegije na prvoj godini studija.
Nakon položenih Osnova poslovnog njemačkog III odnosno Osnova poslovnog njemačkog IV studenti mogu upisati izborne predmete Poslovni njemački III i Poslovni njemački IV.

Osnove poslovnog njemačkog 4  - kontakt osoba: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr
Izborne kolegije Osnove poslovnog njemačkog III i Osnove poslovnog njemačkog IV mogu upisati svi studenti koji imaju znanje njemačkog jezika na razini A2/B1 Europskog referentnog okvira za jezike, uključujući i studente koji su poslovni njemački  odslušali i položili kao obavezne kolegije na prvoj godini studija.
Nakon položenih Osnova poslovnog njemačkog III odnosno Osnova poslovnog njemačkog IV studenti mogu upisati izborne predmete Poslovni njemački III i Poslovni njemački IV.

Poslovni njemački jezik 3   - kontakt osoba: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr
Poslovni njemački jezik 4   - kontakt osoba: Ankica Švob; mail: asvob1@net.efzg.hr
Izborni kolegiji Poslovni njemački 3 i 4 provest će vas putem tiskovnih i vizualnih medija  kroz sva najvažnija recentna zbivanja u svjetskoj ekonomiji. Koristeći usvojena znanja iz ekonomije komentirati ćete  aktualne ekonomske probleme i diskutirati o njima u grupi. Specijaliziranim testovima i didaktiziranim video filmovima u kojima su objašnjeni ključni ekonomski pojmovi znatno ćete proširiti svoj stručni vokabular. Usvojit ćete vještine neophodne za uključenje u akademski i radni život njemačkog govornog područja. Stoga ako razmišljate o programu Erasmus, nastavku studija, stručnom usavršavanju, doktoratu ili zapošljavanju u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj ili u njihovim predstavništvima u Hrvatskoj, odabir Poslovnog njemačkog 3 i 4 može vam znatno pomoći u  postizanje Vaših ciljeva.

Napominjemo da odslušani i položeni Poslovni njemački 1 i 2 nisu uvjeti za upis izbornih kolegija Poslovni njemački 3 i 4. Ocjena iz izbornih kolegija Poslovni njemački 3 i 4 zasniva se na kontinuiranom praćenju aktivnosti studenata i pismenoj provjeri.
 

ŠPANJOLSKI JEZIK   - kontakt osoba: Drijenka Pandžić Kuliš; mail: dpandzick@net.efzg.hr
Poslovni španjolski 1
Poslovni španjolski 2
Poslovni španjolski 3
Poslovni španjolski 4

 
TALIJANSKI JEZIK  - kontakt osoba: Višnja Golac; mail: visnja.golac@efzg.hr
Poslovni talijanski 1
Poslovni talijanski 2

Poslovni talijanski jezik 1 namijenjen je početnom učenju, te za upis kolegija nije potrebno predznanje.
Na kolegijima Poslovni talijanski 1 i 2 težište je na usvajanju jezičnih struktura, pretežito u poslovnom kontekstu. Obrađuje se temeljna stručna terminologija i radi se na upoznavanju talijanske opće kulture i civilizacije, te osnova poslovne kulture.
Na svakom od Kolegija provjera se vrši na po dva kolokvija, koji mogu zamijeniti pismeni ispit, i na usmenom ispitu, odnosno na pismenom i usmenom ispitu.
Prisutnost studenta na predavanjima i seminarima je obavezna.

Poslovni talijanski 3
Poslovni talijanski 4
Na kolegijima Poslovni talijanski 3 i 4 naglasak je na razvijanju komunikacijskih vještina (intervju za posao, razmatranje ponuda, pregovori, prezentacije, rješavanje pposlovnih problema), a posebna pozornost posvećuje se interkulturalnim razlikama. Na poslovnom talijanskom 3 na seminarima studenti pripremaju i vode diskusije, a na Poslovnom IV debate.
Provjere na Kolegijima se vrše kroz po dva kolokvija, a umjesto usmenog dijela ispita ocjenuju se simulacije obrađivanih poslovnih situacija, domaće zadaće, te aktivnost u diskusijama i debatama. Prisutnost na predavanjima i seminarima je obavezna.
 
KINESKI JEZIK  - kontakt osoba: Dr. sc. Višnja Kabalin Borenić; mail: vkborenic@net.efzg.hr
Poslovni kineski 1
Kolegij Poslovni kineski 1 osmišljen je za početnike koji žele naučiti osnove komunikacije na kineskom jeziku i upoznati se sa suvremenim društvenim i kulturnim obilježjima poslovanja u NR Kini. Tijekom kolegija polaznici će naučiti ponašati se, pozdravljati i upoznavati se u poslovnim situacijama, tražiti i pružati jednostavne informacije o svojoj tvrtci, njezinoj organizaciji i lokaciji. Uz funkcionalna znanja, polaznici će usvojiti osnove govornog i pisanog standardnog kineskog jezika.

Poslovni kineski 2
Kolegij Poslovni kineski 2 nastavlja se na kolegij Poslovni kineski 1. Polaznici će se upoznati s pravilima za uspostavljanje poslovnih odnosa i pregovaranje u Kini te će naučiti govoriti sebi, o vremenu (termini), cijenama i količinama, kvaliteti i izgledu proizvoda. Usvojit će nužna znanja za komunikaciju o bankama i novcu te o transportu i putovanju (prijevozna sredstva, vozni red, udaljenost). Konačno, naučit će kako pozvati nekoga na večeru, naručiti jelo te dogovoriti sastanak telefonom i uživo.