Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Međunarodni projekti Katedre

Međunarodni projekti Katedre

Katedra i njeni članovi aktivno sudjeluju ili su sudjelovali u radu nekoliko međunarodnih projekata.

Od 2012. godine članovi Katedre aktivno sudjeluju u radu CRANET mreže (engl. The Cranfield Network on International Human Resource Management) koja je međunarodna mreža istraživača u području upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP-a). Detaljnije informacije o CRANET mreži i aktivnostima možete pronaći na idućem linku.

Među značajnijim projektima u kojima su sudjelovali članovi Katedre ističu se MANVIS (engl. Manufacturing Visions Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight) te Inovacije u proizvodnji 2006 - Njemačko Hrvatska komparativna analiza. Detaljnije informacije o navedenim projektima i rezultatima projekta možete pronaći na idućem linku.


Na katedri za Organizaciju i menadžment u tijeku je i nekoliko projekata Hrvatske zaklade za znanost.