Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU ISPITA IZ KOLEGIJA ORGANIZACIJA I MENADŽMENT ZAŠTITE OKOLIŠA 25.06.2020. 

Ispit iz „Organizacije“ i „Menadžmenta zaštite okoliša“ održat će 25.06.2020. online na Google Meet linku https://meet.google.com/kca-kjyi-xfq?authuser=0&hs=179.
 
PRAVILA ZA PRISTUP USMENOM ISPITU
1. Student treba imati računalo ili pametni telefon s mogućnošću video i audio veze (treba se uključiti u svom terminu ispitivanja).
2. Računalo (pametni telefon) treba biti udaljeno približno 1 m (izvan dometa i da se postigne adekvatna vidljivost tijekom ispitivanja).
3. Treba pripremiti indeks (identifikacija).
4. Student treba uključiti kameru i mikrofon prije nego pristupi ispitivanju.
5. Student treba biti sam u prostoriji (kamerom treba kratko prikazati prostoriju).
6. Nakon što završi ispitivanje, student se može isključiti s video veze.
 
Ispit iz „Organizacije“ održat će se prema sljedećem rasporedu:
14:00
 1. Marić, Katarina
 2. Marić, Stipe
 3. Mišura, Lucija
 4. Mršić, Ivan
 5. Pevec, Paula
 6. Propadalo, Martin
14:30
 1. Radman, Barbara
 2. Rukavina Nimac, Ana
 3. Skočilić, Ema
 4. Stefanović, Luka
 5. Sušac, Hana
 6. Šeni, Kristijan
15:00
 1. Šurina, Domagoj
 2. Toth, Paula
 3. Trbojević, Legen
 4. Turčin, Lucija
 5. Viljevac, Petra
 6. Budim Franjo
 7. Jurkić Ružica
Ispit iz „Menadžmenta zaštite okoliša“ održat će se prema sljedećem rasporedu:
15:30
 1. Antunović, Ivan
 2. Bedeković, Mario
 3. Halužan, Dora
 4. Ivanković, Josip
 5. Kljusurić, Ante
16:00
 1. Ljubić, Mateja
 2. Nikolić, Ivan
 3. Stunja, Antonio 
 4. Visinski, Mihaela
 5. Vukmanić, Nikolina
 

 
 


*****


Materijali s nastave iz kolegija Menadžment zaštite okoliša 

Predavanje 1. i 2. dio.

Predavanje - Aspekti i ciljevi. 

Predavanje - 4., 5. i 6. dio

Predavanje - 7. i 8. dio

Predavanje - 9. dio