Doc. dr. sc. Maja Klindžić

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Maja Klindžić
Ime i prezime
Doc. dr. sc. Maja Klindžić
Kabinet
A 404
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije se do daljnjega održavaju putem e-maila. Na zahtjev, konzultacije se mogu održati putem Google Meet ili Zoom aplikacije.
Biografija

OSOBNI PODACI 
Ime i prezime: Maja Klindžić
Datum rođenja: 8. travnja 1984.
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska
Znanstveno zvanje: viši znanstveni suradnik
Znanstveno-nastavno zvanje: docent

Matični broj znanstvenika: 295772

OBRAZOVANJE 
•2011. – 2013. Ekonomski fakultet u Zagrebu, PDS - EDAMBA Doktorski studij 
                        obranjena doktorska disertacija "Uloga prenošenja znanja u uspješnosti strateškog saveza"
•2008. – 2011. Ekonomski fakultet u Zagrebu, PDSS - Poslovno upravljanje MBA
                         obranjen specijalistički poslijediplomski rad „Upravljanje organizacijskim promjenama u postintegracijskom razdoblju“
•2005. – 2009. Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Financije
•2002. – 2006. Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Organizacija i management
•1998. – 2002. II. opća gimnazija u Zagrebu

DODATNO OBRAZOVANJE, USAVRŠAVANJE I STUDIJSKI BORAVCI
•lipanj 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Španjolska: „Summer School in Survey Methodology - Latent Trait and Latent Class Analysis for Cross-National Surveys“
•svibanj 2017. International Labour Organization (ILO), Ženeva, Švicarska: "Jobs and Skills Mismatch"
•lipanj 2016. Tel Aviv University, Coller School of Business, Tel Aviv-Yafo, Izrael: „Summer Workshop in Advanced Research Methods - Structural Equation Modelling with MPlus“
•listopad 2014. Kozminski University, Varšava, Poljska: „Erasmus + Teaching Mobility“, izvođenje kolegija Organization Change and Development
•srpanj 2014. Tel Aviv University, Recanati School of Business, Tel Aviv-Yafo, Izrael: „Summer Workshop in Advanced Research Methods - Theoretical and Methodological Foundations of Multi-level Research“
•veljača - lipanj 2014. Universidade Nova de Lisboa, Nova School of Business and Economics, Lisabon, Portugal - studijski boravak
•lipanj 2013. Tel Aviv University, Faculty of Management, Tel Aviv-Yafo, Izrael: „Summer Workshop in Advanced Research Methods - Advanced Regression Analysis“
•listopad – prosinac 2007. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: „Program edukacije asistenata Ekonomskog fakulteta Zagreb“ , certifikat o položenom ispitu iz Didaktike, Retorike, Informatike i Psihologije
•kolovoz – rujan 2006. WU Wien & Erste Steiermärkische Bank, International Summer University,Trogir, Hrvatska: „International Human Resource Management“

RADNO ISKUSTVO
•travanj 2016. Ekonomski fakultet Zagreb, docent
•siječanj 2014. Ekonomski fakultet Zagreb, viši asistent
•lipanj 2007. Ekonomski fakultet Zagreb, znanstveni novak
•2005.-2006. Ekonomski fakultet Zagreb, demonstrator na Katedri za organizaciju i management
•2005.-2006. Ekonomski fakultet Zagreb, demonstrator volonter na Katedri za financije i Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj
•rujan-listopad 2005. Privredna banka Zagreb, studentska praksa

NAGRADE I STIPENDIJE

• 2019. Priznanje Dekana za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na engleskom jeziku u ak.god. 2018./2019.
• 2019. Priznanje Dekana za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na stručnom studiju u razdoblju 2014.-2019.
• 2018. Priznanje Dekana za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na engleskom jeziku u ak.god. 2017./2018.
• 2018. Nagrada Mijo Mirković za znanstveni rad
• 2017. Nagrada Mijo Mirković za sveučilišni udžbenik Organizacija
• 2016. Nagrada za najbolji rad na konferenciji
• 2006. Dekanova nagrada za prosjek ocjena
• 2006. Dekanova nagrada za diplomski rad (mentor: prof. dr. sc. Lovorka Galetić)
• 2006. Rektorova nagrada za istraživački rad (mentor: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić)
• 2005 – 2006. Stipendija Sveučilišta u Zagrebu
• 2002 – 2005. Stipendija Dugog Sela za studente
• 1998 – 2002. Stipendija Dugog Sela za učenike


KOMPJUTORSKE VJEŠTINE
• MS Office paket
• SPSS, R, MPlus

STRANI JEZICI
• Engleski (aktivno, 2006. TOEFL test, 2001. certificate in Advanced English)
• Njemački (pasivno)
• Hebrejski (pasivno u govoru i pismu)

ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI

• 2018.-2021. "Implicit personality, decision making and organizational leadership", voditelj: izv. prof. dr. sc. Z. Galić, Filozofski fakultet u Zagrebu (financira HRZZ)
• 2015.-2018. "Približavanje strategije i prakse nagrađivanja hrvatskih poduzeća europskoj praksi", voditeljica: prof. dr. sc. L. Galetić (financira HRZZ)
• 2015.-2018. "Prepreke i potencijali razvoja socijalnih supermarketa u Srednjoj i istočnoj Europi", voditeljica: izv. prof. dr. sc. B. Knežević (financira HRZZ)
• 2018. "Komparativno istraživanje dizajna posla: kulturološke, sektorske, organizacijske, radne i sociodemografske specifičnosti," voditelj: izv. prof. dr. sc. T.Hernaus (financira UNIZG)
• 2017. "Razvoj funkcije organizacijskog dizajna u hrvatskim poduzećima", voditelj: doc. dr. sc. T. Hernaus (financira UNIZG)
• 2015. "Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru", voditelj: doc. dr. sc. T. Hernaus (financira UNIZG)
• 2014. "Praksa i perspektive nagrađivanja zaposlenika u hrvatskim poduzećima", voditeljica: prof. dr. sc. L. Galetić (financira UNIZG)
• 2007. - 2012. „Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća“; voditelj: prof. dr. sc. L. Galetić (financira MZOŠ)
• 2008. „Oblikovanje novog sustava upravljanja DIOKI grupom“, voditelj: prof. dr. sc. D. Tipurić
• 2007. „Koncepcija i provedba poslovne strategije Croatia osiguranja d.d.“; voditelj: prof. dr. sc. D. Tipurić


ČLANSTVA U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA
• European Academy of Work and Organizational Psychology

• European Group for Organization Studies
• CRANET (The Cranfield Network on International Human Resource Management)

• British Academy of Management
• Hrvatsko društvo ekonomista

RECENZENT

• Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
• Asia-Pacific Journal of Human Resource Management

• International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science
• EuroMed Journal of Business

• Tourism and Hospitality Management (FMTU, Opatija)
Slovenian Journal of Public Health (National Institute of Public Health)
• Ekonomski pregled (Hrvatsko društvo ekonomista)
• Management: Journal of Contemporary Management Issues (EFST)
• Central European Public Administration Review (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija)
• Economic and Business Review (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija)
• Poslovna izvrsnost (EFZG)
• Management (Sveučilište Primorska, Koper, Slovenija)
• Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 
• konferencije: Slovenian Aacademy of Management (2020), European Academy of Management Conference (2017), International conference "An Enterprise Odyssey" (2016, 2020), Academy of Management Annual Meeting (2015) 

FUNKCIJE U KARIJERI

• 2018 - danas, tajnica II. generacije SPDS-a Upravljanje ljudskim potencijalima
• 2018 - 2020, član Fakultetskog odbora za digitalizaciju
• 2018 - 2020, član Fakultetskog tima za razvoj i inovacije 

• 2014 - danas, član Vijeća diplomskog studija Menadžment
• 2006 - 2016, organizacijska podrška na međunarodnoj konferenciji "An Enterprise Odyssey"

NASTAVA

• Organizacija (preddiplomski studij, 2007.- 2018.)
• Osnove menadžmenta (preddiplomski studij, 2007.-2008.)
• Uvod u menadžment (dodiplomski studij, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2007.-2008.)
• Menadžment ljudskih potencijala (dodiplomski i preddiplomski studij, 2007.-2009.)
• Projektni menadžment (preddiplomski studij, 2008.-2009.)
• Kompenzacijski menadžment (preddiplomski studij, 2008.-2010., diplomski studij, 2010.- )
• Menadžment promjena (diplomski studij, 2009.-2011.)
• Razvoj organizacije (diplomski studij, 2010.-)
• Menadžerske vještine (diplomski studij, 2016.-)
• Menadžerske vještine za poduzetnike (diplomski stručni studij, 2016.-)
• Upravljanje nagrađivanjem u malim i srednjim poduzećima (diplomski stručni studij, 2016.-)
• Management Skills (diplomski studij na engleskom jeziku, 2016.-.)
• Compensation Management (diplomski studij na engleskom jeziku, 2016.-.)
• Osnove organizacije i menadžmenta (SPDS OiM, 2018. - )
• Razvoj menadžerskih vještina (
SPDS OiM, 2018. - )
• Menadžment (integrirani sveučilišni studij, 2019. - )


OSTALO
• 2014-2019. mentor na više od 80 završnih i diplomskih radova od kojih su 4 nagrađena Dekanovom ili Rektorovom nagradom


PODRUČJE ISTRAŽIVAČKIH INTERESA
Primarno područje interesa: motiviranje i nagrađivanje zaposlenika, fleksibilni radni aranžmani, ocjenjivanje radne uspješnosti, dizajn posla
Sekundarno područje interesa: menadžerske vještine, emocionalna inteligencija, motivacija i zadovoljstvo studenata


Europass - hrvatski
Europass - English
 

NAJNOVIJI RADOVI:

Klindžić, M., Galetić, L. (2020.), Combining individual and collective employee incentives to enhance organizational performance, Društvena istraživanja , 29(1): 71-90, Current Contents

Klindžić, M., Marić, M. (2019.), Flexible work arrangements and organizational performance – the difference between employee and employer-driven practices, Društvena istraživanja, 28(1): 89-108, Current Contents

Načinović Braje, I., Klindžić, M., Galetić, L. (2019.), The Role of Individual Variable Pay in a Collectivistic Culture Society: an Evaluation, Ekonomska istraživanja, 32(1): 1352-1372., Current Contents, IF: 1.381

Hernaus, T., Pavlović, D., Klindžić, M. (2019.), Organizational Career Management Practices: The role of the relationship between HRM and Trade Unions, Employee Relations, 41(1): 84-100, Current Contents, IF: 1.645

Vlahov, R.D., Klindžić, M., Radujković, M. (2019.), Information Modeling of Behavioral Project Management Competencies, Information Techonologies and Learning Tools, 69(1): 186-197, Web od Science, Emerging Sources Citation Index