Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentimaIzrada seminarskog rada iz kolegija Organizacija ili Organizacijsko ponašanje - akademska godina 2019/2020
 
  • Pravo pisanja seminarskog rada imaju isključivo studenti koji su kolegij slušali/polagali kod doc. dr. sc. Ane Aleksić
 
  • Studenti sami odabiru i predlažu temu seminarskog rada, a tema mora biti vezana uz gradivo koje je obrađeno na kolegiju
  • Prije početka pisanja, prijedlog teme i sadržaj rada po poglavljima potrebno je poslati putem maila na aaleksic@efzg.hr kako bi se tema i sadržaj rada odobrili.
  • Nakon što se tema odobri, student piše rad te završnu verziju rada predaje u elektronskom obliku putem maila.
  • Prilikom predaje seminarskog rada provjerava se plagijarizam predanog rada. U slučaju da je student napravio plagijat upućuje se Povjerenstvu za stegovnu odgovornost studenata.
  • Prijedlog teme i sadržaja po poglavljima treba poslati do kraja siječnja 2020., dok cijeli seminar treba predati do kraja veljače 2020.   Nakon ovog roka više neće biti mogućnosti za izradu seminarskog rada pod mentorstvom doc. dr. sc. Ane Aleksić  
  • Upute za pisanje seminarskog rada dostupne su na linku http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/dokumenti/efzg_diplomski_seminarski_upute.pdf
  • Ujedno, prilikom izrade rada potrebno je koristiti se različitim izvorima literaature, koje je potrebno pravilno citirati. Upute  za citiranje dostupne su na http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/KID/Pravila_citiranja.pdf