Prof. dr. sc. Josip Matejaš

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Josip Matejaš
Ime i prezime
Josip Matejaš
Kabinet
B 503
Telefon
Web
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 12:15 - 13:00
  • Petak: 13:45 - 15:00