Doc. dr. sc. Vedran Kojić

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Vedran Kojić
Ime i prezime
Vedran Kojić
Kabinet
B 506
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • 21.1.2020. (utorak) 16:30-18h
  • 22.1.2020. (srijeda) 11-12h
  • 27.1.2020. (ponedjeljak) 10:30-12h
  • 28.1.2020. (utorak) 12-14h
  • 3.2.2020. (ponedjeljak) 12-14h
  • 4.2.2020. (utorak) 12-13h
Biografija
Ime i prezime: Vedran Kojić
Sadašnje znanstveno-nastavno zvanje: docent
Sadašnje znanstveno zvanje: znanstveni suradnik
Institucija:     
Ekonomski fakultet - Zagreb
Katedra za matematiku

Trg J. F. Kennedyja 6
10000 Zagreb
Telefon: 01-238 3365
E-mail: vkojic@efzg.hr
Matični broj znanstvenika: 328526

Europass CV - english
Google Scholar profile​
ORCID profile
ResearcherID profile
ScopusID profile
CROSBI profile (Hrvatska znanstvena bibliografija)