Doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić
Ime i prezime
Tihana Škrinjarić
Kabinet
B 105
Telefon
Konzultacije
  • 22.1. srijeda: 11-14h
  • 27.1. ponedjeljak: 12-15h
  • U veljači: četvrtkom 10-13h
  • Ostali termini mogući uz dogovor mailom.
Biografija
Call for special issue of International Journal of Financial Studies can be found here.

Zainteresirani studenti za pisanje dvogodišnjeg seminarskog, završnog i diplomskog rada, javiti se na mail ili konzultacijama.

Web sites: 
CV Europass format (December 2019): CV file pdf

Detailed CV (Dec 2019): CV