Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Kalkulatori

Kalkulatori

O korištenju kalkulatora na ispitima i kolokvijima:

Na ispitima i kolokvijima iz kolegija Katedre za matematiku dozvoljeni su kalkulatori koji imaju sljedeće funkcije:

- osnovne računske operacije (tipke +,-,*,/)
- eksponencijalnu funkciju (tipka 10x)
- logaritamsku funkciju (tipke log x, ln x)
- trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan)

Nisu dozvoljeni kalkulatori koji imaju mogućnosti:

- numeričkog deriviranja i integriranja
- računanja sa matricama
- simboličkoga računanja
- grafičkoga rješavanja