Ispiti i kolokviji

Ispiti i kolokviji Katedre za matematiku

  • Sljedeći ispit iz Matematike održat će se u dvoranama EFZG-a u ponedjeljak, 15. lipnja 2020. godine. Raspored studenata po dvoranama i terminima biti će objavljen u srijedu, 10. lipnja 2020. godine u poslijepodnevnim satima.
  • Odlukom Katedre za matematiku ispiti iz svih kolegija Katedre za matematiku provode se samo pismeno. Odluka se ne primjenjuje na ispite na daljinu.
  • Termini ispitnih rokova (ispitni termini odnosno datumi) objavljeni su na web stranicama Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
  • Točan raspored ispita i kolokvija (vrijeme i dvorana) bit će objavljeni približno jedan radni dan prije ispitnog termina (odnosno nakon što istekne rok za prijavu i odjavu ispita putem ISVU Studomata) na oglasnoj ploči Katedre za matematiku (pored kabineta B103) i/ili na web stranicama nastavnika (pod Obavijestima) čijoj grupi pripadate. Poveznice na odgovarajuće stranice s obavijestima nastavnika možete pronaći niže u ovom tekstu.
  • Na ispitu je dozvoljeno korištenje kalkulatora, ali samo određenih tipova, tj. onih koji nemaju mogućnosti numeričkog deriviranja i integriranja, računanja sa matricama, simboličkoga računanja i grafičkoga rješavanja.
  • Na ispitu je nužno imati indeks i smart karticu (iksicu) te pribor za pisanje i brisanje. Papir ćete dobiti na ispitu i nije dozvoljeno korištenje vlastitih papira.
  • Način polaganja ispita iz Ekonometrije definiran je sljedećim dokumentom
  • Način polaganja i obvezna literatura za Matematiku navedena je u sljedećem dokumentu
  • Način polaganja ispita iz Gospodarske matematike za studente 1. godine stručnog studija naveden je u sljedećem dokumentu

Integrirani studij poslovne ekonomije i ekonomije

Matematika:

Ekonometrija:

Financijska matematika:

Financijsko modeliranje:

Linearno programiranje i teorija igara:

Matematička ekonomija:

Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom:

Nelinearno programiranje:

Numeričke metode u ekonomiji:

Operacijska istraživanja:

Teorija igara:

Preddiplomski stručni studij

Gospodarska matematika:

Diplomski stručni studij

Primjena operacijskih istraživanja u maloprodaji:

BDiB

Econometrics:

Financial Mathematics:

Financial Modelling:

Linear Programming and Game Theory:

Mathematical Economics:

Mathematics for Business:

Operational Research: