Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Ispiti i kolokviji

Ispiti i kolokviji

Ispiti i kolokviji Katedre za matematiku

  • Termini ispitnih rokova (ispitni termini odnosno datumi) objavljeni su na web stranicama Ekonomskog fakulteta.
  • Točan raspored ispita i kolokvija (vrijeme i dvorana) bit će objavljeni približno jedan radni dan prije ispitnog termina (odnosno nakon što istekne rok za prijavu i odjavu ispita putem ISVU Studomata) na oglasnoj ploči Katedre za matematiku (pored kabineta B103) i/ili na web stranicama nastavnika (pod Obavijestima) čijoj grupi pripadate. Poveznice na odgovarajuće stranice s obavijestima nastavnika možete pronaći niže u ovom tekstu.

Matematika:

Ekonometrija:

Financijska matematika:

Financijsko modeliranje:

Gospodarska matematika:

Linearno programiranje i teorija igara:

Matematička ekonomija:

Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom:

Nelinearno programiranje:

Numeričke metode u ekonomiji:

Operacijska istraživanja:

Teorija igara:

Financial Modelling:

Linear Programming and Game Theory:

Mathematical Economics:

Operational Research: