Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Matematika

Matematika

Osnove matematike

Dragi brucoši, kako biste što bolje i uspješnije krenuli u 1. godinu vašeg studija, ove godine smo za vas pripremili online pred-kolegij Osnove matematike.

Radionica o aktivnom učenju

Objavljeni su materijali s radionice o aktivnom učenju. Materijali autorice doc. dr. sc. Lane Horvat Dmitrović sa Zavoda za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva vas vode kroz ulogu matematike na Ekonomskom fakultetu, upoznavaju vas s izazovima studenata na prvoj godini kao i korisnim strategijama učenja.

Matematika nipošto nije suhoparna, dosadna i bez mašte, već naprotiv, poput plemenite djevojke, uzvraća ljubav onome koji je razumije i voli. Vladimir Devidè

Katedra za matematiku Ekonomskog fakulteta Zagreb broji dvanaest članova. Po svom osnovnom obrazovanju su matematičari i ekonomisti s interesom primjene matematičkih metoda u ekonomiji. U skladu s tim, većina od osnovnih tema znanstveno istraživačkog rada članova Katedre su kvantitativne metode u ekonomiji, operacijska istraživanja, financijska matematika, ekonometrija. Neki od članova Katedre sudjeluju na projektima prijavljenima u sklopu Ekonomskog fakulteta Zagreb, a neki u sklopu Matematičkog odjela, Prirodoslovno matematičkog fakulteta Zagreb.

Pored svog znanstveno istraživačkog rada, članovi Katedre izvršavaju i svoje nastavne obveze, u prvom redu, na kolegiju Matematika. Pored tog kolegija koji je obvezan za sve studente na prvoj godini preddiplomskog sveučilišnog studija, članovi Katedre izvode nastavu i na brojnim drugim kolegijima. Potpunu listu kolegija koji se izvode ove akademske godine mozete pronaći ovdje.

Katedra za matematiku organizira i poslijediplomski specijalistički studij Operacijska istraživanja i optimizacija, kojeg je voditelj izv. prof. dr. sc. Zrinka Lukač. Cilj studija je obrazovanje specijalista (ekonomista, inženjera, matematičara i drugih), koji će na temelju stečenih znanja moći pomoći u donošenju poslovnih odluka, na različitim razinama, od poduzeća do poslovnih banaka i osiguravajućih društava. Na taj način će doprinijeti boljem poslovanju tvrtki, kvalitetnijem donošenju odluka o investicijama na svim razinama, povećanju efikasnosti proizvodnje i kvalitete proizvoda, te boljoj analizi i predviđanju razvoja gospodarstva.