Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Testovi na računalima

Testovi na računalima

TESTOVI NA RAČUNALIMA

Polaganje testa na računalima obavezno je za sve studente koji polažu ispite iz kolegija Informatika i Poslovni informacijski sustavi. Položen test na računalima se upisuje kao napomena u indeks i uvijet je za upis ocjene u indeks iz kolegija Informatika ili Poslovni informacijski sustavi. Termin za polaganje testova na računalima uvijek je prije termina samog ispitnog roka iz navedenih kolegija, a biti će pravovremeno objavljen na ovim stranicama.

Kako bi pristupili testu na računalima, studenti moraju sa sobom ponijeti inteks te biti u mogućnosti prijaviti se na računalo i Google račun koristeći vlastite AAI@EduHR pristupne podatke.

NAPOMENA!! Kako bi pristupili testu na računalima, studenti se trebaju prethodno prijaviti na linku za prijavu: PRIJAVA. Test je potrebno prijaviti minimalno 24 sata prije predviđenog roka za pisanje. Tijekom ispitnih rokova studenti polažu testove na računalima u terminu kojem pripadaju prema statusu studenta (redovni/izvanredni) i prezimenu, neovisno o tome kod kojeg izvođača su slušali vježbe. 


TERMINI ODRŽAVANJA TESTOVA NA RAČUNALIMA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU 2019. GODINE:

NAPOMENA: Moguće su manje izmjene u terminima pisanja po grupama pa se mole studenti da svakako provjere točan termin pisanja 2 dana prije predviđenog termina pisanja testa.

PRVI ISPITNI ROK – 27.08.2019.
 
INFORMATIKA - 27.08.2019.
10:00, dv.34 – Lucija Ivančić – studenti grupa: ABA-BIŠ, KOZ-MAJ, MAK-MIK, RAG-SOR, SOS-ŠRB, IZV_MAC-PUR
10:00, dv.42 – Dalia Suša Vugec – studenti grupa: GRH-JOV, JOZ-KOV, PES-RAF, IZV_ABA-GAB, IZV_GAC-MAB, IZV_PUS-ŽVU
11:00, dv.34 – Lucija Ivančić – studenti grupa: CRO-ERV, ERZ-GRG, EKONOMIJA A-Ž
11:00, dv.42 – Dalia Suša Vugec – studenti grupa: BIT-CRNJ, MIL-PER, ŠRB-VOB, VOC-ŽVU
 
POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI – 27.08.2019.
10:00, dv.34 – Lucija Ivančić – studenti grupa: ABA-BIČ,BUČ-BUR,BUS-DUŠ,VUD-ŽVU, DUT-GRI
10:00, dv.42 – Dalia Suša Vugec – studenti grupa: MET-NOV, RET-SUĆ, SUD-TIP, PEU-REŠ, IZV_KUL-PER
11:00, dv.34 – Lucija Ivančić – studenti grupa: KAS-KRS, KRŠ-LUK, IZV_ABA-DRA, IZV_PES-ŽVU
11:00, dv.42 – Dalia Suša Vugec – studenti grupa: GRJ-JAB, JAC-KAR, LUL-MEŠ, NOZ-PET, IZV-DRB-KUK
 
DRUGI ISPITNI ROK – 03.09.2019.
 
INFORMATIKA – 03.09.2019.
13:00, dv.34 – Ana-Marija Stjepić – studenti grupa: BIT-CRNJ, MIL-PER, ŠRB-VOB, MAK-MIK
13:00, dv.42 – Jasmina Pivar – studenti grupa: ABA-BIŠ,GRH-JOV,IZV_PUS-ŽVU
13:00, dv.40 – Tamara Ćurlin – studenti grupa: CRO-ERV, ERZ-GRG, EKONOMIJA A-Ž
14:00, dv.34 – Ana-Marija Stjepić – studenti grupa: PES-RAF, JOZ-KOV, IZV_ABA-GAB
14:00, dv.42 – Jasmina Pivar – studenti grupa: RAG-SOR, SOS-ŠRB, KOZ-MAJ
14:00, dv.40 – Tamara Ćurlin – studenti grupa: VOC-ŽVU, IZV_MAC-PUR, IZV_GAC-MAB
 
POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI – 03.09.2019.
13:00, dv.34 – Ana-Marija Stjepić – studenti grupa: KAS-KRS, KRŠ-LUK
13:00, dv.42 – Jasmina Pivar – studenti grupa: GRJ-JAB, JAC-KAR, SUD-TIP
13:00, dv.40 – Tamara Ćurlin – studenti grupe: DUT-GRI, RET-SUĆ, IZV_DRB-KUK
14:00, dv.34 – Ana-Marija Stjepić – studenti grupa: MET-NOV, LUL-MEŠ, NOZ-PET
14:00, dv.42 – Jasmina Pivar – studenti grupa: ABA-BIČ, BUČ-BUR,BUS-DUŠ, VUD-ŽVU
14:00, dv.40 – Tamara Ćurlin – studenti grupa: PEU-REŠ, IZV_KUL-PER, IZV_ABA-DRA, IZV_PES-ŽVU

DODATNI ISPITNI ROK U RUJNU – 17.09.2019.
16:00, dv. 34 - Jasmina Pivar i Dalia Suša Vugec - svi studenti s pravom izlaska na dodatni ispitni rok u rujnu
 
PRIMJENA RAČUNALA U POSLOVNOJ PRAKSI
Termini testova na računalu objavljeni su na stranici kolegija.