Testovi na računalima

TESTOVI NA RAČUNALIMA

Polaganje testa na računalima obavezno je za sve studente koji polažu ispite iz kolegija Informatika i Poslovni informacijski sustavi. Položen test na računalima se upisuje kao napomena u indeks i uvijet je za upis ocjene u indeks iz kolegija Informatika ili Poslovni informacijski sustavi. Termin za polaganje testova na računalima uvijek je prije termina samog ispitnog roka iz navedenih kolegija, a biti će pravovremeno objavljen na ovim stranicama.

Kako bi pristupili testu na računalima, studenti moraju sa sobom ponijeti inteks te biti u mogućnosti prijaviti se na računalo i Google račun koristeći vlastite AAI@EduHR pristupne podatke.

NAPOMENA!! Kako bi pristupili testu na računalima, studenti se trebaju prethodno prijaviti na linku za prijavu: PRIJAVA. Test je potrebno prijaviti minimalno 24 sata prije predviđenog roka za pisanje. Tijekom ispitnih rokova studenti polažu testove na računalima u terminu kojem pripadaju prema statusu studenta (redovni/izvanredni) i prezimenu, neovisno o tome kod kojeg izvođača su slušali vježbe. 


TERMINI ODRŽAVANJA TESTOVA NA RAČUNALIMA U DODATNOM ISPITNOM ROKU U PROSINCU 2019. GODINE:

NAPOMENA: Moguće su manje izmjene u terminima pisanja po grupama pa se mole studenti da svakako provjere točan termin pisanja 2 dana prije predviđenog termina pisanja testa.

DODATNI ISPITNI ROK – 03.12.2019.
14:00, dv. 40 - Tamara Ćurlin i Dalia Suša Vugec - svi studenti s pravom izlaska na dodatni ispitni rok u prosincu
 
PRIMJENA RAČUNALA U POSLOVNOJ PRAKSI
Termini testova na računalu objavljeni su na stranici kolegija.