Testovi na računalima

TESTOVI NA RAČUNALIMA

Polaganje testa na računalima obavezno je za sve studente koji polažu ispite iz kolegija Informatika i Poslovni informacijski sustavi. Položen test na računalima se upisuje kao napomena u indeks i uvijet je za upis ocjene u indeks iz kolegija Informatika ili Poslovni informacijski sustavi. Termin za polaganje testova na računalima uvijek je prije termina samog ispitnog roka iz navedenih kolegija, a biti će pravovremeno objavljen na ovim stranicama.

Kako bi pristupili testu na računalima, studenti moraju sa sobom ponijeti inteks te biti u mogućnosti prijaviti se na računalo i Google račun koristeći vlastite AAI@EduHR pristupne podatke.

NAPOMENA!! Kako bi pristupili testu na računalima, studenti (osim studenata koji su vježbe slušali kod izv.prof.dr.sc. Božidara Jakovića - grupa 1_7_1_NEZ-PEN) se trebaju prethodno prijaviti na linku za prijavu: PRIJAVA. Test je potrebno prijaviti minimalno 24 sata prije predviđenog roka za pisanje. Tijekom ispitnih rokova studenti polažu testove na računalima u terminu kojem pripadaju prema statusu studenta (redovni/izvanredni) i prezimenu, neovisno o tome kod kojeg izvođača su slušali vježbe.
Studenti koji su vježbe slušali kod izv.prof.dr.sc. Božidara Jakovića (grupa 1_7_1_NEZ-PEN) se prijavljuju za testiranje ovdje.


TERMINI ODRŽAVANJA TESTOVA NA RAČUNALIMA U ZIMSKOM ISPITNOM ROKU AKADEMSKE GODINE 2019./2020.:

NAPOMENA: Moguće su manje izmjene u terminima pisanja po grupama pa se mole studenti da svakako provjere točan termin pisanja 2 dana prije predviđenog termina pisanja testa.

PRVI ISPITNI ROK
 
INFORMATIKA – 28.01.2020.

10:00, dv.34 – Dalia Suša Vugec – studenti grupa: 1_1_1_ABA-BEB, 1_10_2_VUK-ŽVU, 1_11_1_IZV_ABA-ĐAK, 1_11_2_IZV_ĐAL-KOS
10:00, dv.40 – Tamara Ćurlin – studenti grupa: 1_1_2_BEC-BOR, 1_4_1 HOS-JUN, 1_4_2 JUNJ-KOM, 1_5_1_KON-LAB,  1_6_1 MAN-MED, 1_6_2 MEDŽ-NEV, 1_7_2 PENJ-RAB, BDIB
10:00, dv.42 – Jasmina Pivar – studenti grupa: 1_3_2_GAT-HOR, 1_5_2_LAC-MAM, 1_3_1_DRZ-GAŠ, 1_10_1_TUŽ-VUJ, 1_12_1_IZV_KOŠ-PER, 1_12_2_IZV_PES-ŽVU
12:00, dv.34 – Ana-Marija Stjepić – studenti grupa: 1_2_1_BOS-ČIŠ, 1_2_2_ČIT-DRV, 1_8_1_RAC-SEF, 1_8_2_SEG-SUD, 1_9_1_SUDŽ-ŠPO, 1_9_1_SUDŽ-ŠPO
12:00, dv.42 – Tomislav Medić – studenti grupa: 1_EKONOMIJA_RED_A-LJ, 1_EKONOMIJA_RED_M-Ž, 1_EKONOMIJA_IZV
16:00, dv.42 - Božidar Jaković – studenti grupe: 1_7_1_NEZ-PEN
 
POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI – 28.01.2020.
10:00, dv.34 – Dalia Suša Vugec – redovni i izvanredni studenti čija prezimena počinju slovima A-D
10:00, dv.40 – Tamara Ćurlin – redovni i izvanredni studenti čija prezimena počinju slovima N-S
10:00, dv.42 – Jasmina Pivar – redovni i izvanredni studenti čija prezimena počinju slovima I-M
12:00, dv.34 – Ana-Marija Stjepić – redovni i izvanredni studenti čija prezimena počinju slovima DŽ-H
12:00, dv.42 – Tomislav Medić – redovni i izvanredni studenti čija prezimena počinju slovima Š-Ž

 
DRUGI ISPITNI ROK
 
INFORMATIKA – 04.02.2020.
16:00, dv.42 - Božidar Jaković – studenti grupe: 1_7_1_NEZ-PEN

INFORMATIKA – 11.02.2020.
14:00, dv.34 – Dalia Suša Vugec – studenti grupa: 1_1_1_ABA-BEB, 1_10_2_VUK-ŽVU, 1_11_1_IZV_ABA-ĐAK, 1_11_2_IZV_ĐAL-KOS
14:00, dv.40 – Ana-Marija Stjepić – studenti grupa: 1_2_1_BOS-ČIŠ, 1_2_2_ČIT-DRV, 1_8_1_RAC-SEF, 1_8_2_SEG-SUD, 1_9_1_SUDŽ-ŠPO, 1_9_1_SUDŽ-ŠPO
14:00, dv.42 – Jasmina Pivar – studenti grupa: 1_3_2_GAT-HOR, 1_5_2_LAC-MAM, 1_3_1_DRZ-GAŠ, 1_10_1_TUŽ-VUJ, 1_12_1_IZV_KOŠ-PER, 1_12_2_IZV_PES-ŽVU
16:00, dv.34 – Tamara Ćurlin – studenti grupa: 1_1_2_BEC-BOR, 1_4_1 HOS-JUN, 1_4_2 JUNJ-KOM, 1_5_1_KON-LAB,  1_6_1 MAN-MED, 1_6_2 MEDŽ-NEV, 1_7_2 PENJ-RAB
16:00, dv.34 – Tomislav Medić – studenti grupa: 1_EKONOMIJA_RED_A-LJ, 1_EKONOMIJA_RED_M-Ž, 1_EKONOMIJA_IZV
 
POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI – 11.02.2020.
14:00, dv.34 – Dalia Suša Vugec – redovni i izvanredni studenti čija prezimena počinju slovima A-D
14:00, dv.40 – Ana-Marija Stjepić – redovni i izvanredni studenti čija prezimena počinju slovima DŽ-H
14:00, dv.42 – Jasmina Pivar – redovni i izvanredni studenti čija prezimena počinju slovima I-M
16:00, dv.34 – Tamara Ćurlin – redovni i izvanredni studenti čija prezimena počinju slovima N-S
16:00, dv.34 – Tomislav Medić – redovni i izvanredni studenti čija prezimena počinju slovima Š-Ž
 
PRIMJENA RAČUNALA U POSLOVNOJ PRAKSI
Termini testova na računalu objavljeni su na stranici kolegija.