Testovi na računalima

TESTOVI NA RAČUNALIMA

Polaganje testa na računalima obavezno je za sve studente koji polažu ispite iz kolegija Informatika i Poslovni informacijski sustavi. Položen test na računalima se upisuje kao napomena u indeks i uvijet je za upis ocjene u indeks iz kolegija Informatika ili Poslovni informacijski sustavi. Termin za polaganje testova na računalima uvijek je prije termina samog ispitnog roka iz navedenih kolegija, a biti će pravovremeno objavljen na ovim stranicama.

Kako bi pristupili testu na računalima, studenti moraju sa sobom ponijeti indeks te biti u mogućnosti prijaviti se na računalo i Google račun koristeći vlastite AAI@EduHR pristupne podatke.

NAPOMENA!! Kako bi pristupili testu na računalima, studenti se trebaju prethodno prijaviti na linku za prijavu: PRIJAVA (poveznica će biti aktivna nakon objave termina). Za pristup testu na računalima u ljetnom ispitnom roku 2020. godine potrebno je prijaviti se najkasnije do termina prijave predviđenih u niže navedenim tablicama putem prethodno navedene poveznice, nakon čega će kandidati zaprimiti upute o načinu polaganja ispita od ispitivača putem e-maila s kojim su se prijavili za ispit.
Studenti su dužni pristupiti i probnom testu na računalima u terminima koji su predviđeni za svakog nastavnika u niže navedenom rasporedu. Probni testovi se ne ocjenjuju i ne služe provjeri znanja već isključivo testiranju uvjeta pristupanja i provođenja testa na računalima online putem. 
Tijekom ispitnih rokova studenti polažu testove na računalima u terminu kojem pripadaju prema statusu studenta (redovni/izvanredni) i prezimenu odnosno niže navedenom rasporedu, neovisno o tome kod kojeg izvođača su slušali vježbe. 


TERMINI ODRŽAVANJA TESTOVA NA RAČUNALIMA U LJETNOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINE:

Svi testovi na računalima u ljetnom ispitnom roku 2020. godine održati će se online putem!

INFORMATIKA
Kako bi pristupili testu na računalima, studenti se trebaju prethodno prijaviti na linku za prijavu: PRIJAVA. Prijavom za test na računalima, studenti prihvaćaju Izjavu o akademskoj čestitosti za polaganje ispita

PRVI ISPITNI ROK - prijava najkasnije do 08.06.2020.
Studenti prezimena Izvođač testa na računalu Termin testa (online) Termin probnog testa (online)
A-K Jasmina Pivar 12.06.2020. u 10:00 09.06.2020. u 14:00
L-Ž Tamara Ćurlin 12.06.2020. u 10:00 09.06.2020. u 14:00
DRUGI ISPITNI ROK - prijava najkasnije do 18.06.2020.
Studenti prezimena Izvođač testa na računalu Termin testa (online) Termin probnog testa (online)
A-K Tomislav Medić 23.06.2020. u 11:00 19.06.2020. u 11:30
L-Ž Ana-Marija Stjepić 23.06.2020. u 11:00 19.06.2020. u 11:30
 
POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI:
Kako bi pristupili testu na računalima, studenti se trebaju prethodno prijaviti na linku za prijavu: PRIJAVA. Prijavom za test na računalima, studenti prihvaćaju Izjavu o akademskoj čestitosti za polaganje ispita
 
PRVI ISPITNI ROK - prijava najkasnije do 08.06.2020.
Seminarska grupa kandidata Izvođač testa na računalu Termin testa (online) Termin probnog testa (online)
3_9_1_IZV_ABA-HOLJ; 3_9_2_IZV_HOM-MAT; 3_7_1_RAK-SRE Tamara Ćurlin 12.06.2020. u 10:00 09.06.2020. u 14:00
3_1_1_ABA-BEJ; 3_1_2_BEK-BUNJ; 3_6_1_NIL-PER; 3_6_2_PES-RAJ; 3_10_2_IZV_SAN-ŽVU Tomislav Medić 12.06.2020. u 10:00 09.06.2020. u 14:00
3_5_1_LONJ-MAŠ; 3_5_2_MAT-NIK; 3_10_1_IZV_MAU-SAM Jasmina Pivar 12.06.2020. u 10:00 09.06.2020. u 14:00
3_2_1_BUO-DOB; 3_2_2_DOC-GOL; 3_4_2_KRB-LON;  3_7_2_SRF-ŠUŠ; 3_8_2_VIM-ŽVU Ana-Marija Stjepić 12.06.2020. u 10:00 09.06.2020. u 14:00
3_3_1_GOLJ-JAJ; 3_3_2_JAK-KES; 3_4_1_KEŠ-KRA; 3_8_1_ŠUT-VILJ Dalia Suša Vugec 12.06.2020. u 10:00 09.06.2020. u 14:00
DRUGI ISPITNI ROK - prijava najkasnije do 18.06.2020.
Seminarska grupa kandidata Izvođač testa na računalu Termin testa (online) Termin probnog testa (online)
3_9_1_IZV_ABA-HOLJ; 3_9_2_IZV_HOM-MAT; 3_7_1_RAK-SRE Tamara Ćurlin 23.06.2020. u 10:00 19.06.2020. u 12:00
3_1_1_ABA-BEJ; 3_1_2_BEK-BUNJ; 3_6_1_NIL-PER; 3_6_2_PES-RAJ; 3_10_2_IZV_SAN-ŽVU Tomislav Medić 23.06.2020. u 10:00 19.06.2020. u 12:00
3_5_1_LONJ-MAŠ; 3_5_2_MAT-NIK; 3_10_1_IZV_MAU-SAM Jasmina Pivar 23.06.2020. u 10:00 19.06.2020. u 12:00
3_2_1_BUO-DOB; 3_2_2_DOC-GOL; 3_4_2_KRB-LON;  3_7_2_SRF-ŠUŠ; 3_8_2_VIM-ŽVU Ana-Marija Stjepić 23.06.2020. u 10:00 19.06.2020. u 12:00
3_3_1_GOLJ-JAJ; 3_3_2_JAK-KES; 3_4_1_KEŠ-KRA; 3_8_1_ŠUT-VILJ Dalia Suša Vugec 23.06.2020. u 10:00 19.06.2020. u 12:00

TERMINI ODRŽAVANJA TESTOVA NA RAČUNALIMA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINE:
Za kolegij Informatika test na računalima će se u jesenskom ispitnom roku za sve studente održati:
  • 28.08.2020. godine u 10:00 za prvi ispitni rok
  • 09.09.2020. godine u 13:30 za drugi ispitni rok

Za kolegij Poslovni informacijski sustavi test na računalima će se u jesenskom ispitnom roku za sve studente održati:
  • 28.08.2020. godine u 10:00 za prvi ispitni rok
  • 09.09.2020. godine u 14:00 za drugi ispitni rok

Točan raspored održavanja testova na računalima u jesenskom ispitnom roku prema ispitivačima biti će objavljeni najkasnije do 15.07.2020. godine.


PRIMJENA RAČUNALA U POSLOVNOJ PRAKSI
Termini testova na računalu objavljeni su na stranici kolegija.