Poslovni informacijski sustavi 2019/2020

Vježbe iz kolegija Poslovni informacijski sustavi počinju prvi tjedan nastave u ljetnom semestru, od 24.02.2020. na dalje prema rasporedu.

Raspored demonstratura 
možete pronaći ovdje.

Raspored testova na računalima za vrijeme ispitnih rokova možete pronaći ovdje.

Plan predavanja u akademskoj godini 2019./2020.: PDF

Plan vježbi u akademskoj godini 2019./2020.:

TERMIN TEMA/AKTIVNOST
 24.02.2020. – 29.03.2020.
 1.0. PRIJAVE ZA VJEŽBE I UVOD
 02.03.2020. – 07.03.2020.
 1.1. PRIJAVE ZA VJEŽBE I UVOD
 - Google alati i znanstvena literatura
 - uvod u Navision
 09.03.2020. – 14.03.2020.
 2.1. NAVISION
 - uvod u MS Dynamic NAV 2016
 - proces nabave
 16.03.2020. – 21.03.2020.  2.2. NAVISION
 - proces međuskladištenja
 - proces računovodstva
 23.03.2020. – 28.03.2020.  2.3. NAVISION
 - proces prodaje
 - putni nalog
 30.03.2020. – 04.04.2020.  2.4.NAVISION
 - rad na problemskim zadacima
 06.04.2020. – 11.04.2020.  3.1. EXCEL
 - prodajna kalkulacija
 13.04.2020. – 18.04.2020.  3.2 EXCEL
 - uvjetne funkcije
 - pivot tablice 
 20.04.2020. – 25.04.2020.  3.3. EXCEL
 - financijske funkcije
 27.04.2020. – 02.05.2020.  3.4. EXCEL
 - novčani tok
 - vremenske funkcije
 04.05.2020. – 09.05.2020.  3.5. EXCEL
 - statističke funkcije
 - poslovna prognostika
 11.05.2020. – 16.05.2020.  3.6. EXCEL
- napredna oblikovanja
- makronaredbe
 18.05.2020. – 23.05.2020.  NAVISION mape i EXCEL problemski zadatak
 - Navision mape (preduvjet za predrok)
 - izrada projektnog zadataka iz Excela
 25.05.2020. – 30.05.2020.  Provjera znanja - TEST u predroku
 01.06.2020.– 06.06.2020.  UPIS TESTA
 STUDENTSKE ANKETE

CV.doc