Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Informatika 2018/2019

Informatika 2018/2019

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Informatika
Bodovi  6
Šifra kolegija:  45574
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija:  1. godina studija / I. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra:  Katedra za informatiku
Nositelj kolegija: Prof.dr. Mirjana Pejić Bach
Izvođači kolegija:

Prof. dr. Katarina Ćurko, prof.dr. Mladen Varga, prof.dr. Velimir Srića, prof.dr. Mirjana Pejić Bach, prof.dr. Ivan Strugar, prof.dr. Mario Spremić, prof.dr.Vesna Bosilj Vukšić, doc.dr. sc. Nikola Vlahović, doc.dr. sc. Božidar Jaković 

Asistenti: doc. dr.sc. Ljubica Milanović, doc. dr. sc. Jovana Zoroja, Jasmina Pivar, mag.oec., Dalia Suša Vugec, mag.oec., Ana-Marija Stjepić, mag.oec., Lucija Ivačić, mag.oec., Tamara Ćurlin, mag.oec.
Vrsta studija: Integrirani sveučilišni studij Ekonomije / Poslovne ekonomije
Smjer studija: -
Ukupno sati nastave:  60
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 
 
 
Nastavni ciljevi:

Studenti stječu opća znanja o primjeni informacijske tehnologije u poslovanju, upoznaju se s funkcijom informacijske tehnologije u procesu odlučivanja i njezinom strateškom ulogom u uvjetima elektroničkog poslovanja i globalizacije. Predmet omogućuje studentima stjecanje znanja o ulozi informacija i znanja kao temeljnih resursa za uspješno poslovanje, te različitim oblicima korištenja informacijske tehnologije za upravljanje poduzećem. Studenti upoznaju alate MS Office programskog paketa i način njegovog korištenja u rješavanju poslovnih problema.

Program predmeta:

1. Hardver
2. Softver
3. Podaci
4. Računalne mreže i IT
5. Oblikovanje i izrada Web stranica
6. Informacijski sustavi u poslovanju
7. Sustavi za poslovno odlučivanje
8. Elektroničko poslovanje
9. Rizici i primjena IT u poslovanju
10. Organizacija i upravljanje informatikom kao poslovnom funkcijom

Nastavne metode:
Predavanja, seminarska nastava, vježbe na računalima, studentske prezentacije.
Obavezna literatura:

Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M. (ur.): “Poslovna informatika”, Element, Zagreb, 2012., 2. izmijenjeno izdanje 
Vlahović, N., Horvat, I., Jaković, B., Milanović Glavan, Lj., Suša, D., Zoroja, J., (2013):"Temeljne vještine poslovne informatike", 1. izdanje, Mikrorad, Zagreb, 2013.  

Dodatna literatura:

Varga M. i Ćurko K. (urednici), Informatika u poslovanju, Element, Zagreb, 2007.
Panian Ž. Poslovna informatika za ekonomiste. Masmedia, Zagreb, 2005.
Čerić, V., Varga M. (urednici), Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
E.Turban, E. McLean i J. Wetherbe (2001), «Information Technology for Management – Making Connections for Strategic Advantage, John Wiley & Sons.
Alter S. (2002), «Information Systems: the Foundation of E-Business», Prentice Hall.
Laudon K.C. i Laudon J.P. (2004), «Management Information Systems: Managing the Digital Firm», Pearson – Prentice Hall.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Praćenje i čitanje aktualne literature. Pohađanje vježbi na računalima, polaganje pismenog ispita.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Polaganje ispita iz kolegija informatika obuhvaća test na računalima i pisani dio ispita.
Provjera znanja vrši se putem 2 kolokvija u vrijeme predavanja, a uvjet za kolokvij je kontinuirano praćenje nastave. Studenti koji neće položiti oba kolokvija mogu izaći na ispit u pisanom obliku u redovnim ispitnim rokovima.  
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
Test na računalima je preduvjet za izlazak na pisani dio ispita.
Test na računalima unosi se u indeks studenta.
Dodatne informacije:

Plan vježbi:

TERMIN TEMA – AKTIVNOSTI ZADACI TEMA PREDAVANJA
01.10.2018.– 06.10.2018. 1. PRIJAVE ZA VJEŽBE I UVOD
- Google Mail i Google Classroom
Zadatak 1.1. -
08.10.2018. – 13.10.2018. 2. OSNOVE KORIŠTENJA RAČUNALA
- Windows, mape i datoteke, virtualno računalstvo, Google Drive, online obrasci
Zadatak 2.1.
Zadatak 2.2. (dodatni)
Zadatak 2.3. (dodatni)
Zadatak 2.4.
Zadatak 2.5.
Hardver
Softver
15.10.2018. – 20.10.2018. 3. BAZE PODATAKA
- kreiranje i manipulacija bazama podataka u Accessu
Zadatak 3.1.
Zadatak 3.2.
Podaci
22.10.2018. – 27.10.2018. 4. INTERNETSKI SERVISI U POSLOVANJU
- pretraživanje web sadržaja i multimedija, pretraživanje znanstvenih baza; društveno umrežavanje
Zadatak 4.1.
Zadatak 4.2.
Zadatak 4.3.
Računalne mreže i IT
29.10.2018. – 03.11.2018. 5. IZRADA VLASTITIH WEB stranica
- Google Sites
Zadatak 5.1. Oblikovanje i izrada Web stranica
05.11.2018. – 10.11.2018. 6. OBRADA TEKSTA
- napredni Word; skupna pisma; seminarski rad u wordu
Zadatak 6.1.
Zadatak 6.2. (dodatni)
Zadatak 6.3. (dodatni)
Zadatak 6.4.(dodatni)
Informacijski sustavi u poslovanju
12.11.2018. – 17.11.2018. 6. OBRADA TEKSTA
- seminarski rad u Wordu
7. STOLNO IZDAVAŠTVO U PUBLISHERU
Zadatak 6.5. (dodatni)
Zadatak 6.6.(dodatni)
Zadatak 7.1.
Zadatak 7.2.(dodatni)
Zadatak 7.3. (dodatni)
Informacijski sustavi u poslovanju
19.11.2018. – 24.11.2018. 8. JAVNO IZLAGANJE
- Powerpoint i priprema multimedija za izradu efektivne prezentacije
Zadatak 8.1.
Zadatak 8.2. (dodatni)
Informacijski sustavi u poslovanju
26.11.2018. – 01.12.2018. 9. TABLIČNI KALKULATOR
- oblikovanja, uvjetna oblikovanja, funkcije i formule, prodajna kalkulacija
Zadatak 9.1.
Zadatak 9.2. (dodatni)
Zadatak 9.3. (dodatni)
Zadatak 9.4.
Informacijski sustavi u poslovanju
03.12.2018. – 08.12.2018. 9. TABLIČNI KALKULATOR
- rad s više listova, filtri
Zadatak 9.5.
Zadatak 9.6. (dodatni)
Zadatak 9.7. (dodatni)
Zadatak 9.8.
Sustavi za poslovno odlučivanje
10.12.2018. – 15.12.2018. 9. TABLIČNI KALKULATOR
- funkcija IF, financijske formule, mješovito adresiranje ćelija
Zadatak 9.9. (dodatni)
Zadatak 9.10.
Zadatak 9.11. (dodatni)
Sustavi za poslovno odlučivanje
17.12.2018. – 22.12.2018. 9. TABLIČNI KALKULATOR
- logičke funkcije i pretraživanje, konsolidacija i pivot tablice
Zadatak 9.12.
Zadatak 9.13. (dodatni)
Zadatak 9.14. (dodatni)
Zadatak 9.15.
Zadatak 9.16. (dodatni)
Zadatak 9.17. (dodatni)
Sustavi za poslovno odlučivanje
07.01.2019. – 12.01.2019. 10. ELEKTRONIČKO POSLOVANJE
- Weebly web dućan, Facebook stranice i dućani
Zadatak 10.1.
Zadatak 10.2.
Zadatak 10.3.
Elektroničko poslovanje
14.01.2019. – 19.01.2019. TEST na računalu - -
21.01.2019. – 26.01.2019. UPIS KOLOKVIJA I STUDENTSKE ANKETE - -
 


Prezentacije seminarskih radova:

- vrijeme i tema: u dogovoru s nastavnikom
- dogovor u vrijeme konzultacija
- materijal: vlastiti ili od nastavnika
- oblik prezentacije: MS PP, računalo i projektor

Testovi na računalima - rokovi su objavljeni ovdje

Zadaci i materijali za vježbe dostupni su putem Google Classrooma nastavnika.