Demonstratori

DEMONSTRATURE
Demonstrature iz kolegija Katedre za informatiku u zimskom semestru akademske godine 2019./2020. se održavaju u slijedećim terminima:
  • Srijedom, 8-10, dv. 34
  • Četvrtkom, 19-21, dv. 40

POZIV STUDENTIMA ZA PRIJAVU NA MJESTO DEMONSTRATORA
Molimo studente koji su zainteresirani za mjesto demonstratora na Katedri za informatiku da pošalju popunjeni obrazac prijave i Europass CV na hrvatskom jeziku na e-mail demosefzg@gmail.com i jpivar@net.efzg.hr
Obrazac prijave nalazi se na ovom linku.
Predložak i uputstva za popunjavanje Europass CV-ja mogu se skinuti na ovom linku.
 
Jasmina Pivar
Voditeljica demonstratora - Katedra za informatiku