Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Testovi na računalima

Testovi na računalima

TESTOVI NA RAČUNALIMA

Polaganje testa na računalima obavezno je za sve studente koji polažu ispite iz kolegija Informatika i Poslovni informacijski sustavi. Položen test na računalima se upisuje kao napomena u indeks i uvijet je za upis ocjene u indeks iz kolegija Informatika ili Poslovni informacijski sustavi. Termin za polaganje testova na računalima uvijek je prije termina samog ispitnog roka iz navedenih kolegija, a biti će pravovremeno objavljen na ovim stranicama.

Kako bi pristupili testu na računalima, studenti moraju sa sobom ponijeti inteks te biti u mogućnosti prijaviti se na računalo i Google račun koristeći vlastite AAI@EduHR pristupne podatke.


TERMINI ODRŽAVANJA TESTOVA NA RAČUNALIMA U DODATNOM ISPITNOM ROKU U PROSINCU 2017. GODINE:

Test na računalima iz kolegija Informatika i Poslovni informacijski sustavi za sve studente koji prema Odluci Dekana imaju pravo izlaska na dodatni ispitni rok u prosincu 2017. godine održati će se u dvorani 42 u ponedjeljak, 04.12.2017. godine s početkom u 12 sati.

TERMINI ODRŽAVANJA TESTOVA NA RAČUNALIMA U ZIMSKOM ISPITNOM ROKU 2018. GODINE:

Termini održavanja testova na računalima biti će objavljeni najkasnije dva tjedna prije početka zimskog ispitnog roka.