Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Testovi na računalima

Testovi na računalima

TESTOVI NA RAČUNALIMA

Polaganje testa na računalima obavezno je za sve studente koji polažu ispite iz kolegija Informatika i Poslovni informacijski sustavi. Položen test na računalima se upisuje kao napomena u indeks i uvijet je za upis ocjene u indeks iz kolegija Informatika ili Poslovni informacijski sustavi. Termin za polaganje testova na računalima uvijek je prije termina samog ispitnog roka iz navedenih kolegija, a biti će pravovremeno objavljen na ovim stranicama.

Kako bi pristupili testu na računalima, studenti moraju sa sobom ponijeti inteks te biti u mogućnosti prijaviti se na računalo i Google račun koristeći vlastite AAI@EduHR pristupne podatke.

NAPOMENA!! Kako bi pristupili testu na računalima, studenti se trebaju prethodno prijaviti na linku za prijavu: PRIJAVA. Test je potrebno prijaviti minimalno 24 sata prije predviđenog roka za pisanje. Tijekom ispitnih rokova studenti polažu testove na računalima u terminu kojem pripadaju prema statusu studenta (redovni/izvanredni) i prezimenu, neovisno o tome kod kojeg izvođača su slušali vježbe.


TERMINI ODRŽAVANJA TESTOVA NA RAČUNALIMA U IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU U PROSINCU 2018. GODINE:

INFORMATIKA

Svi studenti s pravom izlaska na izvanredni ispitni rok u prosincu prema Odluci mogu pristupiti izvanrednom ispitnom roku na računalima u ponedjeljak, 10.12.2018. godine u dvorani 40 u 14 sati. Mole se studenti da obrate pozornost na gore navedenu napomenu i link za prijavu.

POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI:

Svi studenti s pravom izlaska na izvanredni ispitni rok u prosincu prema Odluci mogu pristupiti izvanrednom ispitnom roku na računalima u ponedjeljak, 10.12.2018. godine u dvorani 40 u 14 sati. Mole se studenti da obrate pozornost na gore navedenu napomenu i link za prijavu.