Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Testovi na računalima

Testovi na računalima

TESTOVI NA RAČUNALIMA

Polaganje testa na računalima obavezno je za sve studente koji polažu ispite iz kolegija Informatika i Poslovni informacijski sustavi. Položen test na računalima se upisuje kao napomena u indeks i uvijet je za upis ocjene u indeks iz kolegija Informatika ili Poslovni informacijski sustavi. Termin za polaganje testova na računalima uvijek je prije termina samog ispitnog roka iz navedenih kolegija, a biti će pravovremeno objavljen na ovim stranicama.

Kako bi pristupili testu na računalima, studenti moraju sa sobom ponijeti inteks te biti u mogućnosti prijaviti se na računalo i Google račun koristeći vlastite AAI@EduHR pristupne podatke.

NAPOMENA!! Kako bi pristupili testu na računalima, studenti se trebaju prethodno prijaviti na linku za prijavu: PRIJAVA. Test je potrebno prijaviti minimalno 24 sata prije predviđenog roka za pisanje. Tijekom ispitnih rokova studenti polažu testove na računalima u terminu kojem pripadaju prema statusu studenta (redovni/izvanredni) i prezimenu, neovisno o tome kod kojeg izvođača su slušali vježbe.


TERMINI ODRŽAVANJA TESTOVA NA RAČUNALIMA U LJETNOM ISPITNOM ROKU U LIPNJU 2018. GODINE:

INFORMATIKA

Redovni studenti – ABA-GOL – Jasmina Pivar – 11.06.2018. u 08:00h u dv. 34
Redovni studenti – GOLJ-LON – Tamara Ćurlin – 11.06.2018. u 08:00 u dv. 40
Redovni studenti – LONJ-RAJ – Dalia Suša Vugec – 11.06.2018. u 10:00h u dv. 34
Redovni studenti – RAK-ŽVU  – Lucija Ivančić – 11.06.2018. u 10:00 u dv. 40
Izvanredni studenti  – ABA-ŽVU – Ana-Marija Stjepić – 11.06.2018. u 12:00h u dv. 34

Redovni studenti – ABA-GOL – Jasmina Pivar – 27.06.2018. u 08:00h u dv. 34
Redovni studenti – GOLJ-LON  – Lucija Ivančić – 27.06.2018. u 08:00 u dv. 40
Redovni studenti – LONJ-RAJ – Dalia Suša Vugec – 27.06.2018. u 10:00h u dv. 34
Redovni studenti – RAK-ŽVU – Tamara Ćurlin – 27.06.2018. u 10:00 u dv. 40
Izvanredni studenti  – ABA-ŽVU – Ana-Marija Stjepić – 27.06.2018. u 12:00h u dv. 34

POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI:

Redovni studenti – ABA-BER, PUM-SLM, ŠKV-VIN – Jasmina Pivar – 11.06.2018. u 08:00h u dv. 34
Redovni studenti – BES-DAJ, JUL-MOR – Tamara Ćurlin – 11.06.2018. u 08:00 u dv. 40
Redovni studenti – GAC-JUK – Dalia Suša Vugec – 11.06.2018. u 10:00h u dv. 34
Redovni studenti – DAK-GAB, MOS-PULJ  – Lucija Ivančić – 11.06.2018. u 10:00 u dv. 40
Redovni studenti – MAS-MOR, SLN-ŠKU, VINJ-ŽVU – Ana-Marija Stjepić – 11.06.2018. u 12:00h u dv. 34
Izvanredni studenti  – ABA-DUJ – Jasmina Pivar – 11.06.2018. u 08:00h u dv. 34
Izvanredni studenti  – DUK-PAV – Dalia Suša Vugec – 11.06.2018. u 10:00h u dv. 34
Izvanredni studenti  – PAZ-ŽVU – Ana-Marija Stjepić – 11.06.2018. u 12:00h u dv. 34

Redovni studenti – ABA-BER, PUM-SLM, ŠKV-VIN – Jasmina Pivar – 27.06.2018. u 08:00h u dv. 34
Redovni studenti – DAK-GAB, MOS-PULJ  – Lucija Ivančić – 27.06.2018. u 08:00 u dv. 40
Redovni studenti – GAC-JUK – Dalia Suša Vugec – 27.06.2018. u 10:00h u dv. 34
Redovni studenti – BES-DAJ, JUL-MOR – Tamara Ćurlin – 27.06.2018. u 10:00 u dv. 40
Redovni studenti – MAS-MOR, SLN-ŠKU, VINJ-ŽVU – Ana-Marija Stjepić – 27.06.2018. u 12:00h u dv. 34
Izvanredni studenti  – ABA-DUJ – Jasmina Pivar – 27.06.2018. u 08:00h u dv. 34
Izvanredni studenti  – DUK-PAV – Dalia Suša Vugec – 27.06.2018. u 10:00h u dv. 34
Izvanredni studenti  – PAZ-ŽVU – Ana-Marija Stjepić – 27.06.2018. u 12:00h u dv. 34