Prof. dr. sc. Anita Pavković

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Anita Pavković
Ime i prezime
Anita Pavković
Kabinet
100
Telefon
Konzultacije
  • Srijeda: 10:00 - 12:00
  • Konzultacije će se do daljnjeg održavati isključivo putem e-maila
Biografija
Prof. dr. sc. Anita Pavković diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu Zagreb (smjer Financije), a 2003. godine završila je znanstveni poslijediplomski studij „Računovodstvo, revizija i financije“. U prosincu 2007. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj sekuritizacije potraživanja na razvoj financijskog sustava“. Od 1999. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Zagreb, a 2018. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje Redovite profesorice za područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana financije, na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija „Bankarstvo“ na diplomskom stručnom studiju, „Upravljanje bankama“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju , „Regulacija i nadzor financijskog sektora“ na diplomskom sveučilišnom studiju te sudjeluje u izvođenju i drugih kolegija. Sudjelovala je na više desetaka međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova te je autor ili koautor 30-tak znanstvenih i više desetaka stručnih i ostalih radova. Sudjelovala je u studijskim posjetima renomiranim financijskim institucijama i tržištima u svijetu. U svojstvu mentora ili kao član povjerenstva za ocjenu i obranu sudjelovala je u više obrana znanstvenih magistarskih radova, stručnih i specijalističkih magistarskih radova, te velikom broju diplomskih i završnih radova na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2014. do 2018. godine bila je Prodekanica za poslovanje i administraciju Ekonomskog fakulteta Zagreb. Glavna je urednica Zbornika Ekonomskom fakulteta Zagreb od 2015. godine. Dobitnica je posebne nagrade Dekana Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za doprinos organizaciji i radu Fakulteta 2015. godine.

CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG