Doc. dr. sc. Fran Galetić

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Fran Galetić
Ime i prezime
Fran Galetić
Kabinet
B511
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 10:45 - 12:15
  • Četvrtak: 10:45 - 11:15
Biografija
Za upis kolegija Mikroökonomie potrebno je javiti se na konzultacije s ispunjenom molbom. Potrebno je znanje njemačkog jezika na minimalnoj razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Za pisanje seminarskog rada potrebno je doći na konzultacije s prijedlogom nekoliko tema.

Za pisanje diplomskog ili završnog rada potrebno je doći na konzultacije s prijedlogom teme i strukture rada.