Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Ak.Godina 2017./18.

Raspored obrana radova u svibnju 2018.

Popis odobrenih tema diplomskih radova na smjeru specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva 1.3.2018. do 15.3.2018.
Prijavnice se mogu podići u tajništvu Katedre od 4.4.2018. do 15.4.2018.

Popis odobrenih tema diplomskih radova na smjeru specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva 15.1.2018. do 31.1.2018.

Raspored obrana radova u rujnu 2017.

Popis odobrenih tema diplomskih radova na smjeru specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva 1.11.2017. do 15.11.2017.
Prijavnice se mogu podići u tajništvu Katedre od 22.11.2017. do 27.11.2017.

Popis odobrenih tema diplomskih radova na smjeru specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva 1.9.2017. do 15.9.2017.
Prijavnice se mogu podići u tajništvu Katedre od 19.9.2017. do 22.9.2017.

Popis odobrenih/odbijenih tema diplomskih radova na smjeru specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva 15.6.2017. do 30.6.2017.
Prijavnice se mogu podići u tajništvu Katedre od 12.7.2017.do 19.7.2017.

Popis odobrenih/odbijenih tema diplomskih radova na smjeru specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva 1.5.2017. do 15.5.2017.
Prijavnice se mogu podići u tajništvu Katedre od 12.06.2017. do 14.06.2017. od 12:00-14:00 sati.


 Prijava teme diplomskih radova radi se u skladu s Pravilnikom o izradi pisanih radova na Diplomskim sveučilišnim studijima Poslovne ekonomije i Ekonomije (po Bolonjskom programu). 
(http://www.efzg.hr/UserDocsImages/MAR/dipl//pravilnik_diplomski_bologna.pdf)
 

Upute za izradu prijava diplomskih radova
Sadržaj rada sastoji se od naziva poglavlja i podpoglavlja koji čine rad.

Obrazloženje teme treba biti oblikovano jasno i precizno, najviše na pola stranice. U obrazloženju treba ukazati na aktualnost teme, provedivost planiranih istraživanja, kao i

primjenjivost očekivanih rezultata istraživanja. Pored navedenog, potrebno je navesti ciljeve rada te korištenu metodologiju.

Popis literature čini domaća i strana literatura kojom se student namjerava služiti u izradi diplomskog rada, a kojim dokazuje svoju upućenost u temu koju je odabrao.

Izjava o akademskoj čestitosti nalazi se u prilogu 2.

 Literaturu citirati u skladu s uputama.
 http://www.efzg.hr/UserDocsImages/KID/Pravila_citiranja.pdf
 


Popis odobrenih/odbijenih tema diplomskih radova na smjeru specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekonomika poduzetništva 1.3.2017. do 15.3.2017.