Prof. dr. sc. Lidija Dedi

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Lidija Dedi
Ime i prezime
Lidija Dedi
Kabinet
308
Telefon
E-Mail
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 14:00 - 16:00
  • od 16.03. do nove obavijesti konzultacije će se održavati isključivo "on-line" (e-mail ili google chat/meet ldedi@net.efzg.hr)
Biografija
CV-Europass