Krešimir Ivanda, mag.oec.

Povratak na katedru
Krešimir Ivanda, mag.oec.
Ime i prezime
Krešimir Ivanda
Kabinet
222
Telefon
Konzultacije
  • Srijeda: 16:00 - 18:30
Biografija
CV

CV_ENG

Ime i prezime: Krešimir Ivanda

Sadašnje zvanje: Asistent
Katedra: Katedra za demografiju
Fakultet: Ekonomski fakultet Zagreb
Adresa: Trg J.F.Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon:+385-1 238-3477
E-mail: kivanda@efzg.hr