Javna nabava

Objava dokumenata u tekućoj godini:
 

Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma do 31.12.2015. (pdf)

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 01.01.2015.-31.12.2015
. (pdf)
Objavljeni dokumenti od 2011 do 2015. godin
e>>>