Javna nabava

Objava dokumenata u tekućoj godini:

Plan nabave 2016 - rebalans (V.2) 29.11.2016.pdf

Registar O.S. za 2016. - V. 01.07.2016.pdf

Registar ugovora o JN 2016 - V. 01.07.2016..pdf

Registar O.S. za 2015. - V. 01.07.2016.pdf

Registar ugovora o JN za 2015. - V. 01.07.2016.pdf


Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (pdf)

Plan nabave 2016 - rebalans (V.1) 28.06.2016 (pdf)

Plan nabave 2016 (V.1) 24.03.2016 (pdf)

Zahtjev za prikupljanje ponuda usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine EFZG- 01-II-2016 (pdf)


Zahtjev za prikupljanje ponuda usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine EFZG- 01-2016 (pdf)

Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma do 31.12.2015. 
(pdf)


Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 01.01.2015.-31.12.2015
. (pdf)
Objavljeni dokumenti od 2011 do 2015. godin
e>>>
Izjave sukladno članku 13 ZJN 90/2011 >>>