Javna nabava

Objava dokumenata u tekućoj godini:

Rebalans Plana nabave 2015 27.10.2015.

Plan nabave 2015 - rebalans (V.4) 27.10.2015
.

Izvršenje ugovora o JN u 2014 (25.03.2015.)


Zahtjev za prikupljanje ponuda usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine EFZG- 02-2015 (23.01.2015.)

Ugovori JN 2014 - evidencija 03-2014     23.01.2015..pdf 

Plan nabave 2015 (V.1)  27.01.2015..pdf

Plan nabave 2015 (V.2) 11.03.2015..pdf

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi 2014.pdf

Zahtjev za prikupljanje ponuda - Sistematski pregled za potrebe EFZG 04-2015.pdf (18.05.2015.)

Zahtjev za prikupljanje ponuda i izmjena troškovnika - Sistematski pregled za potrebe EFZG 04-2015.pdf (27.05.2015.)

Plan nabave 2015 - rebalans (V.3) 02.06.2015..pdf
 

Ugovori JN 2015 - evidencija 01-2015 28.07.2015..pdf

Objavljeni dokumenti od 2011 do 2014. godin
e>>>