Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2019./2020.

Na temelju Odluke Upravnog odbora od 9. prosinca 2019., uz suglasnost upravitelja Zaklade, Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u akademskoj godini 2019./2020.

Stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u dvije kategorije:
 
- kategorija A./B.: redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (u daljnjem tekstu: sveučilišnih studija), preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: stručnih studija) na Sveučilištu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) koji su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
U kategoriji A./B. dodjeljuju se četiri (4) stipendije. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju A./B. iznosi 10.000,00 kn (desettisuća kuna).

- kategorija C.: redoviti studenti iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske, s prebivalištem u inozemstvu, koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskog jezika.
U kategoriji C. dodjeljuju se četiri (4) stipendije. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju C. iznosi 2.500 kn (dvijetisućepetstotina kuna).


Prijave se podnose u razdoblju od  13. siječnja 2020. do 2. veljače 2020. do 23.59 sati.

Više informacija