Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Instructions to Reviewers / Upute recenzentima

Instructions to Reviewers / Upute recenzentima

Prior to publication in Business Excellence Journal, each contributed paper is peer-reviewed by minimally two independent reviewers specialized in corresponding field of interest.
 
Each reviewer gets anonymous, codified paper and a review form directly from Editorial Board. At review form, reviewer evaluates a paper and suggests a category (type) of paper. Fill-in form is returned to Editorial Board. On the basis of gathered review forms, Editorial Board makes final decision on paper publication.
 
Comments and suggestions for paper improvements given by reviewers, together with the needed corrections are written on the separate sheet. This sheet is transferred anonymously from Editorial Board to contributors.
 
Reviewer stays unknown to author of the paper. Also, reviewers of the same paper are unknown to each other.
 
Scrutinized instructions and review forms are given to reviewers in direct correspondence with Editorial Board.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prije obajve u časopisu Poslovna izvrsnost, svaki pristigli rad se recenzira od strane minimalno dva neovisna recenzenta specijalizirana u području rada.

Svaki recenzent dobiva anonimni, kodirani rad i obrazac za recenziju izravno od Uređivačkog odbora. Recenzent ocjenjuje rad i predlaže kategoriju (vrstu) rada. Popunjeni obrazac vraća se Uređivačkom odboru. Temeljem dobivenih recenzija, Uređivački odbor donosi konačnu odluku o objavljivanju rada.

Komentari i prijedlozi poboljšanja rada koje su dali recenzenti, zajedno sa opisom potrebnih ispravki pišu se na zasebnu stranicu. Ta stranica se anonimno vraća autoru rada os strane Uređivačkog odbora.

Recenzenti ostaju nepoznati autorima radova. Recenzenti jednoga rada ostaju nepoznati jedni drugima.

Detaljne upute i obrasci za recenzije daju se recenzentima u izravnoj komunikaciji s Uređivačkim odborom.