Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Instructions to Authors / Upute autorima

Instructions to Authors / Upute autorima

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Poslovna izvrsnost / Business Excellence is a scientific journal covering all aspects of quality and business excellence. It is periodical published by Faculty of Economics and Business Zagreb in cooperation with Croatian Institute for Quality in Zagreb, Croatia. The articles which are published within the periodical are categorized by the Editorial Staff and submissions are chosen based on anonymous review procedures.

Reviewing Process:

All contributions are subject to Business Excellence editorial approval and are refereed through a double-blind reviewing process anonymously, objectively, and independently. In case of conflicting reviews a third expert is consulted. The manuscripts are categorized as original scientific articles, preliminary communications, or review.

Layout guidelines 

Title page: On the first page of article, it is imperative to mention the article's title, name and surname of the author, academic title, name of the employing institution and place of work.

Font size: Times (Dutch) 10, both-side alignment.

Page format: bankpost paper (A4) normally spaced (32 rows X 60 letters), such that it should be neither less than /2 of an author's arka nor longer than one author' arka, margine: top - 5,7 cm, bottom - 6 cm, left - 4,5 cm and right – 4 cm.

Abstract: The summary should portray an essential overview of the article (information that is methodological in character and which explains the article's results) and must be brief (up to 250 words or 25 rows) clear and written in the third form. The summary follows the heading. Each article must consist of summary and key words.

Pictures, tables and graphs: which are an essential part of the work must be clearly presented, having titles, source and number. If they are forwarded on separate sheets, their place in the work must be duly noted.

Bibliography: must be noted at the end of the article, including those references used by the author within the article itself, alphabetically ordering authors and containing information on the publisher, place and year of publication. The list of references is required to include assigned DOI numbers if applicable.

Contact details for submission:

We kindly invite interested authors who wish to publish their paper in the periodical, to forward their material to the Editorial Staff according to the following instructions.

Two printed copies of the work are to be submitted, one of which must be an original. We kindly ask you to use MS Word. Articles for publication in the Poslovna izvrsnost / Business Excellence should be submitted to:
 
Tonci Lazibat, Ph.D. or Nikola Knego, Ph. D.
University of Zagreb
Faculty of Economics and Business
Trg J.F.Kennedy 6
10 000 Zagreb
Croatia
 
Please send your manuscripts to Business Excellence electronically to the following addresses:
tlazibat@efzg and nknego@efzg.hr.

Manuscripts are not returned to authors.

Publishing Ethics:
 
Business excellence journal accepts previously unpublished papers. The submissions of the same paper concurrently to more than one journal is not accepted way of behaviour and will not be tolerated. Authors of accepted and categorized paper, which is to be published in Business Excellence Journal, are not allowed to publish the paper at any other place without previous permission of the Editorial Board. When further publication is permitted by Editorial Board, author should state where the paper is originally published.

The originality of the papers is verified by using the Turnitin software.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

UPUTE AUTORIMA

Poslovna izvrsnost / Business Excellence je znanstveni časopis koji obrađuje sve aspekte kvalitete i poslovne izvrsnosti na svim područjima ljudskog djelovanja. Izdaje ga Ekonomski fakultet Zagreb u suradnji sa Hrvatskim institut om za kvalitetu.

Proces recenzije:

Sve pristigle radove odobrava uredništvo časopisa Poslovna izvrsnost te ih se promptno šalje na dvije vanjske, anonimne, objektivne i nezavisne recenzije. U slučaju da su pristigle recenzije oprečne, rad se šalje na treću recenziju. Radovi se kategoriziraju kao izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja te pregledni radovi.

Smjernice za format teksta

Naslovna stranica: Na prvoj stranici rada obvezno je navesti naslov rada, ime i prezime autora, akademske titule, naziv ustanove u kojoj je autor zaposlen te radno mjesto.

Veličina fonta: Times (Dutch) 10, obostrano poravnavanje.

Format stranice: A4, margine: top - 5,7 cm, bottom - 6 cm, left - 4,5 cm i right – 4 cm.

Sažetak: svaki rad mora imati sažetak i ključne pojmove. U sažetku treba dati suštinu rada (informaciju metodološkog karaktera) i objasniti rezultat rada. Sažetak mora imati najmanje 100 riječi, a najviše 250 riječ, odnosno najmanje 10 redaka, a najviše 25 redaka. Sažetak dolazi iza naslova i imena autora, a mora biti jasan i pisan u trećem licu na hrvatskom i engleskom jeziku. Slike, tabele i grafikoni: sastavni su dio rada, moraju biti jasno urađeni te imati naslov, izvor i broj. Ukoliko se dostavljaju na posebnim listovima papira u radu treba označiti mjesta gdje dolaze.

Popis literature: staviti na kraj rada, a u njega ulaze djela na koja se autor poziva u radu s tim da je složen po abecednom redu prezimena autora navedenih djela, a podaci o djelu moraju biti potpuni. U popis literature obvezno uključiti DOI brojeve za svaku referencu koja ga posjeduje.

Kontakt detalji za predaju radova:

Pozivamo zainteresirane autore da radove pošalju na adresu uredništva shodno slijedećim uputama. Rad je potrebno poslati u dva tiskana primjerka i na CD-u na sljedeću adresu:

Prof. dr. sc. Tonći Lazibat ili Prof. dr. sc. Nikola Knego
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Trg J.F.Kennedyja 6
10 000 Zagreb

Rad je također potrebno poslati elektroničkim putem na sljedeće adrese:
tlazibat@efzg.hr; nknego@efzg.hr.

Rukopisi i CD-i se ne vraćaju autorima.

Etika objavljivanja:
 
Časopis Poslovna izvrsnost prihvaća prethodno neobjavljene radove. Slanje istog rada istovremeno u više od jednog časopisa nije prihvatljiv način ponašanja i neće se tolerirati. Prihvaćanje kategoriziranih članaka za objavljivanje obavezuje autora da isti članak ne smije objaviti na drugom mjestu bez dozvole uredništva časopisa koje je članak prihvatilo, a i tada uz podatak o tome, gdje je prvi put članak objavljen.

Izvornost radova se provjerava koristeći softverski alat Turnitin.

Autor dobiva besplatan primjerak časopisa u kojem je njegov rad objavljen.