Ekonomski fakultet partner u ERASMUS + projektu PROSPER

Agencija za mobilnost i programe EU je temeljem Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 za područje visokog obrazovanja) prihvatila financiranje projekta strateškog partnerstva u visokom obrazovanju pod nazivom „Promoting social entrepreneurship in higher education for a prosperous society“ (akronim: PROSPER). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner na projektu, a voditelj projekta je doc. dr. sc. Zoran Wittine.

U projektnim aktivnostima sudjelovat će ukupno 6 partnera iz Hrvatske, Poljske, Austrije, Grčke i Bugarske. Tri partnera su visokoškolske obrazovne institucije: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR), University of Silesia (PL), te University of Macedonia (GR), dok su preostali partneri neprofitne organizacije usmjerene na društveni, akademski i poduzetnički razvoj.

PROSPER dolazi kao odgovor na uočenu potrebu za uključivanjem društveno odgovorne ekonomije i društveno odgovornog poduzetništva u visoko obrazovanje, a posebno će se usredotočiti na zemlje u kojima koncept društvene ekonomije uživa umjerenu razinu prepoznavanja i slabo je zastupljen. Prema dostupnim podacima, zemlje iz kojih dolaze partneri koji će sudjelovati na ovom projektu bilježe vrlo niske stope zaposlenosti unutar društvenog poduzetništva, u čemu u negativnom smislu, nažalost prednjači Hrvatska. Ujedno, veze između subjekata iz ovog sektora i istraživačke zajednice izrazito su slabe, dok je istovremeno društveno odgovorno poduzetništvo vrlo usko zastupljeno u visokom obrazovanju. U tom je kontekstu teško iskoristiti puni potencijal društveno odgovornog poduzetništva i ponuditi cjelovita rješenja za bitna društvena pitanja.

Prepoznajući ove potrebe i proučavajući najnovije trendove u obrazovanju, Prosper teži razviti transdisciplinarnu internetsku platformu koja će studentima olakšati učenje kroz suradnju, razmjenu znanja i iskustva, kao i otvoren pristup više od 100 obrazovnih resursa koji će se kreirati tijekom trajanja projekta. Ujedno će se s tom svrhom razviti inovativan, transdisciplinaran i učinkovit obrazovni program unutar visokog obrazovanja, a kroz mrežne kanale komunikacije, potaknuti interakcija između profesora, studenata i društveno odgovornih poduzetnika.