Faculty of Economics & Business - Zagreb
Faculty

Courses

Courses taught in English Language:​

Bachelor Degree in Business (BDiB)​

Econometrics


Courses taught in Croatian Language:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
(Bachelor Degree Studies)​

Ekonometrija
Metode analize vremenskih serija i prognoziranje
Poslovna statistika
Statističke metode za ekonomske analize
Statistika
Stohastički procesi