Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Doc. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov
Ekonomski fakultet Zagreb

Doc. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov

 

Ime i prezime: Rebeka Danijela Vlahov
Kabinet: A 404
Telefon: 01-238 3264
E-mail: rvlahov@efzg.hr
Web stranica www.efzg.hr/rvlahov
 
Konzultacije i rokovi >>>

 

 

Nastava i znanost
Sveučilišni studij

Projektni menadžment
Menadžment 
Management promjena

Istraživački interesi Projektni menadžment