Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Metode i alati za upravljanje kvalitetom

Predavač: prof.dr.sc. Tonći Lazibat, doc.dr.sc. Tomislav Baković

Opis kolegija: Statističke metode i sustavi poslovne izvrsnosti. Metode deskriptivne statistike: grafičke i numeričke. Elementi teorije vjerojatnosti. Statistička kontrola procesa (SPC). Six-sigma programi. Indeksi sposobnosti procesa. Plan prijema na temelju atributa i pomoću kvantitativnih varijabli. Ispitivanje povezanosti varijabli regresijskom i korelacijskom analizom. Trend analiza. Dizajn eksperimenta u poboljšanju i optimizaciji procesa. Sedam tradicionalnih alata za upravljanje kvalitetom: pareto analiza, dijagram riblja kost, ispitni list, dijagram raspršenja, histogram, kontrolne karte, dijagram tijeka. Menadžerski alati za upravljanje kvalitetom. Metode za upravljanje kvalitetom: QFD i FMEA.