Radovi

 

POPIS ODABRANIH RADOVA

Knjige, poglavlja u knjizi, priručnici, skripte

1. Cingula, M.: Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat, Priručnik za poduzetnike i menadžere, RRIF-plus, Zagreb, 2001, str. 152.
2. Žugaj, M. i Cingula, M.: Temelji organizacije, FOING, Varaždin, 1992.
3. Žugaj, M., Šehanović, J. i Cingula, M.: Organizacija FOI, Varaždin 1999., str. 662. (sveučilišni udžbenik)
4. Ruža, F., Veselica, V., Vranešević, T., Cingula, M., Dvorski, S.: Ekonomika poduzeća, uvod u poslovnu ekonomiju, TIVA, Varaždin, 2002., str. 325 (sveučilišni udžbenik)
5. Cingula, M., Hunjak, T. i Ređep, M.: Poslovno planiranje s primjerima za investiture, RRIF-plus, Zagreb, 2003., 256 str.
6. Cingula, M, Grabovac, D. i Miletić, N.: Poduzetništvo, Udžbenik za 1. i 2. razrede srednjih ekonomskih škola, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
7. Cingula, M.: Poduzetništvo 2, Udžbenik za 3. i 4. Razrede srednjih ekonomskih škola, VADEA, Varaždin, 2000., str. 169.
8. Cingula, M. i Klačmer, M.: Financijske institucije i tržište kapitala, TIVA i FOI Varaždin, 2003., str. 131 (skripta, financirano na projektu TEMPUS)
9. Cingula, M.: Model informacijskog sustava za planiranje u proizvodnoj organizaciji (CAPP), Poglavlje u knjizi: Žugaj, Cingula, Radošević i Strahonja: Metode i modeli planiranja i upravljanja proizvodnjom, Redaktor: Žugaj, FOI, Varaždin, 1994.
10. Cingula, M.: Strategijski manageri, Poglavlje u knjizi: Strategijski management, Redaktor: M. Buble, Ekonomski fakultet, Split, 1997. str. 31-57.
11. Cingula, M.: Etika (i društvena odgovornost) strategijskog managementa, Poglavlje u knjizi: Strategijski management, Redaktor: M. Buble, Ekonomski fakultet, Split, 1997. str. 58-70.
12. Cingula, M.: Pristup implementaciji startegije, Poglavlje u knjizi: Strateški menadžment, Redaktor: M. Buble, Sinergija, Zagreb, 2005., str. 157-160.
13. Cingula, M.: Strategije promjena, Poglavlje u knjizi: Strateški menadžment, Redaktor: M. Buble, Sinergija, Zagreb, 2005., str. 160-166.
14. Cingula, M.: Selekcija pristupa implementaciji, Poglavlje u knjizi: Strateški menadžment, Redaktor: M. Buble, Sinergija, Zagreb, 2005., str. 228-235.
15. Cingula, M.: Implementacija strategije i evaluacija rezultata, Poglavlje u knjizi: Strateški menadžment, Redaktor: M. Buble, Sinergija, Zagreb, 2005., str. 235-239.
16. Cingula, M.: Corporate Governance as a Process-Oriented Approach to Socially Responsible Organizations, in Ali, P. and Gregoriou, G. N. (editors): International Corporate Governance After Sarbanes-Oxley, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2006., str. 65-94.
17. Cingula, Marijan; Klačmer, Marina: Corporate Governance and Economic Integration, Economic Integration prospects and dilemmas, Research monograph/Znanstvena monografija, editors: Andrej Kumar, Vinko Kandžija, Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 2007, ISBN 978-961-240-109-2, str. 259-271.
18. Cingula, M: Poduzetništvo 1, Udžbenik za prve razrede srednjih ekonomskih škola, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
19. Cingula, M., Zoretić, G. i Viljetić, B.: Poduzetništvo 1, Udžbenik za prve razrede srednjih ekonomskih škola, VADEA, Varaždin 2003. 124 str.
20. Cingula, M. i Čižmek-Vujnović, O.: Poduzetništvo 2, Udžbenik za druge razrede srednjih ekonomskih škola, VADEA, Varaždin 2003. 211 str.
21. Zoretić, G., Cingula, M.: Gospodarstvo 1, Udžbenik za drugi razred ekonomske škole, Školska knjiga, Zagreb, 2004., 161 str.
22. Biuklić, Z., Cingula, M., Jošić, J., Novak, D., Pejanović, I., Putar, T., Terihaj, N., Zoretić, G.: Gospodarstvo 2, Udžbenik za 3. razred ekonomske škoe, Školska knjiga, Zagreb, 2005., 192 str.
23. Cingula, M., Jošić, J., Pejanović, I., Zoretić, G.: Gospodarstvo 3, Udžbenik za 4. razred ekonomske škole, Školska knjiga, zagreb, 2005., 177 str.
24. Cingula, M. i Zoretić, G.: Poduzetništvo 3, Udžbenik za 3. razrede srednjih ekonomskih škola, VADEA, Varaždin, 2006., str. 170
25. Cingula, M., Zoretić, G. i Čižmek Vujnović, O.: Poduzetništvo 4, Udžbenik za 4. razrede srednjih ekonomskih škola, VADEA, Varaždin, 2006., str. 169.
26. Cingula, M., Klačmer Čalopa, M., Brodar, K.: Finančna regulacija, Visoka komercialna škola, Celje, 2008., str. 136. (interna skripta) 

27.  Marina Klačmer Čalopa i Marijan Cingula: Financijske institucije i tržište kapitala, Sveučilišni udžbenik, TIVA i FOI, ISBN 978-953-7304-59-1, Varaždin, 2009., 292. str.
28. Galetić, L., Cingula, M.: Određenje organizacije velikih poduzeća, u: Galetić (ur.) Organizacija velikih poduzeća, Sinergija, Zagreb, 2011., str. 1-19.
29. Karajić, D., Cingula, M.: Research on Needs of Interaction Between the National Experts for the Entrepreneurial Learning Development Within Pan European Network, in: Krstić, B. (ed): Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, Faculty of Economics, University of Niš, 2011, ISBN: 978-86-6139-044-9, UDC 005.961:005.914.3(4), original scientific paper, pp. 103-118.Članci i pripoćenja na međunarodnim konferencijama:

1. Cingula, M.: How to use Decision Support Systems for Business Planning, International Conference: Organization and Information Systems, Bled, 1989.
2. Cingula, M.: Neka pitanja konzultantske etike u radu organizatora, X. jubilejno posvetovanje organizatorjev dela: Organizacija, informatika, kadri danes – jutri, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Portorož, 1991.
3. Cingula, M.: Organizacijska kultura u implementaciji poslovne strategije, XI. posvetovanje organizatorjev dela: Organizacija, informatika, kadri – perspektive razvoja, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Portorož, 1992. Rad je otisnut i u časopisu RRIF-plus, Broj 5/92, Zagreb.
4. Cingula, M.: Die Unternehmensfuerung als Grundlage der Wirtschaftlichen Entwicklung Kroatiens, Der Unternehmer als entscheidender Faktor der Marktwirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart, Werantstaltung der Julius Raab-Stiftung, Wien, 15-16. Juni, 1992.
5. Cingula, M.: Poduzetništvo kao temelj gospodarskog razvoja Hrvatske, Međunarodno savjetovanje: Kako do uspješnog poduzeća, CROMA i Hrvatska gospodarska komora, u suradnji s UNIDO, Zagreb, 15-16. IX. 1992.
6. Cingula, M.: Education for Managers in Restructuring Economies, Internationalizing Entrepreunership Education and Training, Wirtschaftuniversitaet, Wien, 5-7. July,1993.
7. Cingula, M.: Croatian Securities Market Development, Proceedings for the Conference: Alternative Structures for Securities Markets, Georgetown University, School of Business, Washington, D.C., September 10-11, 1997
8. Cingula, M.: Tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, Računovodstvo, revizija, porezi i financijsko tržište prema novim rješenjima od 1988. godine, Hrvatski odbor za račanuvodstvo i računovodstvene standarde, Zagreb, 1997.
9. Cingula, M. i Maretić, V.: Financiranje poslovanja i investicijskih ulaganja izdavanjem vlastitih vrijednosnih papira, Financiranje poslovanja i projekata u kompjutorskom okruženju, Urednici: Habek i Kliment, RRIF-plus, Zagreb, 1997.
10. Cingula, M.: Some Actual Issues in Croatian Capital Market Development, Proceedings for the Conference: Alternative Structures for Securities Markets, Practical Implications of Applied Research for Emerging Market Microstructure, Georgetown University, School of Business, Washington, D.C., September 10-11, 1998.
11. Cingula, M. i Maretić, V: Neka aktualna pitanja razvoja hrvatskog tržišta kapitala, Računovodstvo, financijsko izvješćivanje, revizija, porezi, tržište kapitala prema novim rješenjima od 1.1.1999. godine, Hrvatski odbor za račanuvodstvo i računovodstvene standarde, Zagreb, 1999. Rad je u cijelosti ponovo tiskan u listu Informator, Zagreb, Godina XLVII, Broj: 4721, subota, 5. 6. 1999. str. 6-8
12. Cingula, M., Jacobson, L. i Simić, S.: Konflikti uprave s menadžerima računovodstva pri donošenju računovodstvenih politika (harmonizacija ciljeva), Referati za savjetovanje: Računovodstvene politike i odgovornost uprave za njihov odabir te primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda u maksimaliziranju dobitka, Hrvatski računovođa, Zagreb, 28. i 29. listopada 1999., str. 155-169.
13. Cingula, M. & Strahonja, V.: Information System Support for Trading Securities on the Varaždin Over the Counter Market, Annals of DAAAM for 1999 & Proceedings of the 10th International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automatition: Past-Present-Future”, Vienna University of Technology, 21-23th October 1999, Vienna, Austria, Editor: B. Katalinic
14. Cingula, M. & Strahonja, V.: The Business Process Re-engineering of the Varazdin OTC Market and Current Problems in the Croatian Capital Market Development, BITWorld 2000, Leveraging International Opportunities, Universidad Iberoamericana Santa Fe, Mexico City, 1-3th June 2000
15. Cingula, M.: Strategija razvoja hrvatskog tržišta kapitala kao doprinos demokratizaciji gospodarstva, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija Tržišna demokracija u Hrvatskoj-stanje i perspektive, HAZU Zagreb, Varaždin, 26. i 27.10.2000., str. 265-278.
16. Cingula, M.; Klacmer, M.& Kukec, S.: The New Strategy of Payments Between Business Organizations in Croatia, Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automatition: Learning from Nature”, Vienna University of Technology, 23-26th October 2002, Vienna, Austria, European Union, Editor: B. Katalinic, str. 97-98
17. Cingula, M.; Klačmer, M.: Socijalno poduzetništvo kao čimbenik razvoja Sjeverozapadne Hrvatske, Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja Sjeverozapadne Hrvatske, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb, Zavod za znanstveni rad Varaždin, Varaždin, 21-22.11.2002., str. 111-120.
18. Cingula, M.; Klačmer, M.: Importance of Corporate Governance in Transition Countries, Management and Organization Development, Collection of Papers from 22nd International Scientific Conference on Development of Organizational Sciences, Portorož, 26th-28th 2003. str. 424-428.
19. Cingula, M., Klačmer, M.; Ređep, M.: Towards Rethinking of Entrepreneurship: Social Entrepreneurship, Globalization and Entrepreneurship: Fears, Challenges and opportunities, Proceedings, Book of Abstratcts and CD-ROM with Full Papers, University of Rijeka, Faculty of Economics and Tourism “Dr Mijo Mirković” Pula, 2003., str. 156-167.
20. Cingula, M., Ređep, M., Klačmer, M.: Some Actual Aspects of Croatian Capital Market Development, Scientific Publications Volume III. Economy, Aricles, presented as report at The Second International Symposium “Economy 2003”, ISSN 1311-8978, p.p. 3-13. http://www.ejournalnet.com/Contents/ Issue_3/ - 28k
21. Grubišić, D. i Cingula, M.: Business Strategy and Quality in Decision Making, 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage”, Graduate School of Economics and Business, Zagreb, June 17-19, 2004, str. 1120-1142.
22. Grubisic, D. & Cingula, M.: Performance Analysis of Croatian Manufacturing Companies, Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation-Technology-Men-Nature”, Vienna University of Technology, 3rd-5th November 2004, Vienna, Austria, European Union, Editor: B. Katalinic, str. 143-144.
23. Hunjak, T., Ređep, M., Cingula, M.: The Analysis of Investment Risks in the Hotel Catering Industry, Acta Turistica, Volume 16/2004., No. 2, pp. 199-225.
24. Cingula, M. i Klačmer, M., Corporate Governance and Economic Integration, 5th International Conference "Economic integrations, competition and cooperation" Faculty of economics Rijeka, 2005. April 21-23, Lovran, str. 14.
25. Hunjak, T., Cingula, M., The Securities Portfolio Modelling for Emerging Markets, ISAHP 2005, Honolulu, Hawaii, July 8-10, 2005, http://www.superdecisions.com/~saaty/ISAHP2005/ Papers/HunjakT_Cingula SecuritiesPortfolioModelling.pdf, str. 8.
26. Ređep, M., Vuković, K. i Cingula, M.: ESOP in Transition Economies: The Case of Croatia, 4th International Symposium Economy & Business 2005, Economic Development and Growth, September 12 -17, Sunny Beach, Scientific Articles vol. II, str. 10. (dostupno na: www.eJournalNet.com, Volume 1, Issue Economy & Business, str. 69-81)
27. Cingula, M. i Klačmer, M.: Process Modelling in Financial Reporting for Corporate Governance, 3rd International Conference: An Enterprise Odyssey: Integration and Disintegration, Faculty of Economics and Business, Zagreb, June 15-17. 2006, str. 608-618.
28. Cingula, M., Klačmer, M., Vuković, K.: Capital markets after implementation of corporate governance principles, The 5th International Symposium, Economy & Business 2006, Scientific articles Economy 2006, Bourgas, Bulgaria, September 11 -15 2006, ISBN 954-9368-17-3, p. 77 – 85.
29. Vuković, K., Ređep, M., Cingula, M.: Structural change and macro-economic performance, The 5th International Symposium, Economy & Business 2006, Scientific articles Economy 2006, Bourgas, Bulgaria, September 11 -15 2006, ISBN 954-9368-17-3, p. 173 - 181.
30. Cingula, M. and Taradi, J.: Entrepreneurial Social Responsibility and Business System Security, Entrepreneurship in United Europe-Challenges and Opportunities, International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria, The Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship, Conference File, p. 48.
31. Lnenicek, T., Karaic, D. and Cingula, M.: Innovation and Entrepreneurship: the Case of Croatia, Entrepreneurship in United Europe-Challenges and Opportunities, International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria, The Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship, Conference File, p. 52.
32. Cingula, M. and Alfirević, N.; Potential of Web 2.0-based Applicationsto Support the Collaborative Work, IIS Information and Intelligent Systems, 17th International Conference 2006, Faculty of Organisation and Informatics, Varazdin, September, 20-22. 2006.,Conference Proceedings, ISBN: 953-6071-27-4, p.p.155-160.
33. Cingula, M., Klačmer, M.: The impact of privatization investment funds on corporate governance in Croatia, Third International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo, ICES 2006, Conference Proceedings, "From Transition to Sustainable Development: The Path to European Integration", University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October, 12-13, 2006, p. 310
34. Cingula, M.; Klačmer Čalopa, M.: Social entrepreneurship and social responsibility in Croatian companies, The 6th International Symposium, Economy & Business 2007, Scientific articles Economy 2007, Bourgas, Bulgaria, September 11 -14 2007, ISBN 978-954-9368-27-7, p. 789 - 799, http://www.sciencebg.net/ download/economy-2007.pdf
35. Cingula, M.: Model ESOP – realna pretpostavka za restrukturiranje privrede, Simpozij: Razvoj i aktualni problemi financijskog poslovanja i računovodstva poduzeća, Savez računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske Zagreb, Šibenik, 1990.
36. Cingula, M.: Restrukturiranje poduzeća uvođenjem radničkih dionica, Bankar list Varaždinske banke, Broj 3, Varaždin, 1990.
37. Cingula, M. i Carman, P. R: Različiti pristupi procjeni vrijednosti poduzeća, RRIF, Broj 2, Zagreb 1991.
38. Cingula, M. i Klačmer Čalopa, M.: Socijalno poduzetništvo i korporativna društvena odgovornost kao preduvjeti poslovne izvrsnosti, Računovodstvo kao podrška izvrsnosti, Hrvatski računovođa, Zagreb-Bol na Braču, svibanj 2007., str. 259-278.

39. Cingula, M.: Impact of Global Crisis on Corporate Strategy Implementation, 8th International Symposium, Economy &Business – Economic, Developmenth and Growth, 1-5 September, Sunny Beach, Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, Volume 3, Part1, Info Invest Ltd, Burgas, ISSN 1313-2555, 2009, str. 473-485, www.science-journals.eu
40. Cingula, M.; Fabac, R.; Magdalenić, I.: The role of ICT in Establishing Partnership, Networks and Virtual Organizations-The Case of Croatian Economy, 27. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Portorož, 19.-21. Marec, 2008., Znanje za trajnosni razvoj, Zbornik povzetkov referatov, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, Slovenia, str. 146
41. Cristea, M.; Cingula, M.: Modelling Techniques for Life Premium Ratings, The International Conference “Competitivenes and Stability in Konowledge-Based Economics”, 30th of May-31th of May 2008, University of Craiova Romania, ISBN 978-606-510-162-3, CD, pp.1784-1793.
42. Cingula, M.: Corporate Governance Standards and Increase of Social responsibility, 7th International Symposium: Economy & Business 2008, Economic Development and Growth, September 3-7, Sunny Beach, Bulgaria

43. Cingula, M.: European Standardization of Corporate Governance and Entrepreneurial Development, International Conference: The European Entrepreneurship in the Globalising Economy-Challenges and Opportunities, 9-12 September, Varna, Bulgaria, pp 12 (isti rad kao pod brojem 48)
44. Bogović, T. i Cingula, M.: Higher Education Impact on Informatics Entrepreneurship in Varazdin County, 1st International Conference “Vallis Aurea - focus on: Regional Development”, Proceedings,Editor: Branko Katalinic, 19th September, Pozega-Vienna, Croatia-Austria, pp 0073-0081.
45. Cingula, Marijan; Klačmer Čalopa, Marina; Brodar, Kristina: Croatian Capital Market: Actual Aspects and Analysis; Transitional Challenges of EU Integration and Globalization, Proceedings of Extended Abstract, CD ROM with full papers, International Conference of The School of Economics and Business in Sarajevo; October 9-10, 2008, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ISBN 978-9958-25-015-6, pp. 46 – 49.
46. Klačmer Čalopa, Marina; Cingula, Marijan: Privatization and Corporate governance - financial and legal aspects: The case of Croatia, Managing in a Global Economy XIII “Management Challenges for a New World”, Rio de Janeiro, Brazil, June 21 - 25, 2009, Eastern Academy of Management EAM-I_2009_Proceedings-Page 1356 – 1375.
47. Cingula, Marijan; Filipović, Davor; Primorac, Dinko: Entrepreneurial Development Through Standardization of Social Responsibility, TEMPUS Conference: Entrepreneurship Without Borders, Rishon LeZion, Israel, November 20-21, 2009, str. 9.
48. Cingula, M.: European Standardization of Corporate Governance and Entrepreneurial Development, in: Ken O’Neill and Kiril Todorov, editors, Proceedings of the International Conference: The European Entrepreneurship in the Globalising Economy-Challenges and Opportunities, 9-12 September, Varna, Bulgaria, BAMDE, 2009., pp 260-273. (isti rad kao pod brojem 43)
49. Cingula, D., Cingula, M., Merkač Skok, M.: Recruiting Criteria in Banking Industry According to Analytical Hierarchy Method, Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, Volume 4, Part 3, ISSN 1313-2555, Published at: http://www.science-journals.eu, pp 270-279.
50. Skok, M. M., Cingula, M. i Cingula, D.: Motivators and Values, Important for Entrepreneurial Learning, European Entrepreneurship as an Engine for Post-Crisis Development - Challenges and Opportunities International Conference, 8-10 September, 2010., Borovets, Bulgaria
51. Cingula, M.: Some Comments On Education For Entrepreneurship, The International Conference Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy, May 14th – 15th, 2010, Craiova, Romania Annals of The University of Craiova, Economic Sciences Series-ISSN 1223-365X, 2010, Vol I.,10p.
52. Cingula, M., Veselica, R.: Contribution of Innovation Strategies to Entrepreneurial Competitiveness, Proceedings of the 3rd International Conference on Entrepreneurs, Inovation and Regional Development – ICEIRD 2010, May 27-29. 2010, Novi Sad, Serbia, Anisic, Z. (editor), Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, ISBN 978-86-7892-250-3, pp. 121-127.
53. Filipovic, D., Cingula, M., Tipurć, D.: Empirical Research ab out the Market Control in Republic of Croatia, Ekonomska misao i praksa, God XX., (2011) Br 2., UDC: 65.012.4:334.747(497.5) pp. 385-396.
54. Cingula, M., Hruška, D. and Tomšić, D.: Corporate Governance Challenges in Municipally Owned Company - case of Croatia, International Journal of Management Cases (IJMC), Volume 14, Issue 3, 2012, ISSN 1741-6264, pp 99-106.
55. Cingula, M., Kontić, Lj. I Ždanova, T.: Organizational factors influencing entrepreneurial performance, 2nd International Scientific Conference Knowledge and Business Challenges of Globalisation in 2010 Fakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty for Commercial and Business Sciences) Celje, 18 – 19 November 2010
56. Vesenjak, L., Cingula, M., Klačmer Čalopa, M.: Corporate Governance Practices in Closed-end Investment Funds (Case Croatia), 10th International Symposium Economic Development and Growth, Sunny Beach resort, 3-7 September 2011,
57. Cingula, D., Cingula, M., Klačmer Čalopa, M.: The Impact of the Global Financial Crisis on the Open-end Investment Funds in Croatia, The 5th International Scientific Conference Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil, Pula, Croatia, March 24-26, 2011, Conference Proceedings, Vol. 1, pp 517-533.
58. Ivanova, T., Živković, S., Cingula, M.: Introduction to Paradigmatic Crisis of Management, The 16th Conference of the Series Man and Working Environment, International Conference Safety of Technical Systems Proceedings, University of Nis, Serbia, 2011. pp. 387-392.
59. Karajić, D., Cingula, M., Dabić, M.: Interaction Among National Experts for the Entrepreneurial Learning, Within Pan-European Network, International Conference on Emerging Economies, SIIB ICEE 2012, 12-13 January, 2012. Pune, India, 12 pp. Also printed in: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier Ltd, Vol 37 (2012), pp. 247-256,
60. Cingula, M., Omazic, M. A., Gonan Bozac, M.: Corporate Social responsibility or Corporate Governance – What’s Coming First? In: 1st International Conference Corporate Governance-New Experiences: Implementation in South Eastern Europe, Proceedings, University of Zagreb, faculty of Economics and Business, Zagreb, 2012, ISBN: 13:978-953-6025-53-4, pp. 64-72.
61. Tretinjak, N., Cingula, M., Filipovic, D.: The Main Differences Between the Process and Discrete Production,in Filipovic and Goltnik Urnaut (editors): Economic and Social Development, 1st International Scientific Conference, Book of Proceedings, Varazdin Development and Entreporeneurship Agency, Faculty of Commercial and Business Sciences, Frankfurt am Main, 12-13 April, 2012, ISBN: 978-961-6825-49-8, pp. 652-664.
62. Skok Merkac, M., Cingula, M. and Primorac, D.: Career Centres – Comparative Study in Higher Education, European Entrepreneurship in the Globalizing Economy: Preparation of New Generation of Entrepreneurs and Business Leaders, International Conference, 3 – 6 June 2012, Sozopol, Bulgaria
63. Kosir, M., Cingula, M. Sliskovic, T.: The use of strategic portfolio matrices in creation of business strategy for food industry companies, 6th International Conference, An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, June 13-16, 2012, Solaris Hotels Resort, Šibenik, Croatia, pp 1063-1075.