Doc.dr.sc. Marija Beg

 Marija Penava
Ime i prezime: Marija Beg
Kabinet: 404, stari dio
Telefon: 01-238-3234
E-mail: mbeg@efzg.hr
Web stranica www.efzg.hr/mpenava
 
Konzultacije i rokovi >>>

 

 Nastava i znanost
Sveučilišni studij

Prediplomski studij:
Makroekonomija
Ekonomska politika
Ekonomika razvoja
Gospodarstvo Hrvatske
Ekonomika energetike

Diplomski studij:
Industrijska politika  
Komparativni ekonomski sustavi


OBAVIJESTI STUDENTIMA